Leonardo da Vinci namaľoval obrazy, ktoré pozná celý svet. Charlie Chaplin vo svojich filmoch vedel rozosmiať milióny ľudí. Tom Hanks milióny ľudí vo filmoch rozplakal. Pápež František vie spojiť stovky miliónov ľudí v modlitbe a Christiano Ronaldo vo futbalovom ošiali. Nicholas Winton zachránil stovky detských životov. Henry Heimlich zachránil svojim chvatom na uvoľnenie dýchania milióny životov pred udusením sa. Edward Jenner zachránil milióny životov očkovaním proti kiahňam, Jonas Salk očkovaním proti obrne, Ronald Ross pred maláriou a Alexander Fleming, otec penicilínu, pomohol miliónom ľudí prežiť napríklad zápal pľúc, šarlach, otravu krvi, záškrt alebo syfilis. Mená týchto ľudí mnohí nepoznajú, ale poznajú mená tých, ktorí majú na svedomí milióny ľudských životov – napr. Napoleon, Mao, Leopold II, Stalin, Lenin, Putin, Hitler, Pol Pot a ďalší.

Keď šialený vrah postrieľa deti v americkej škole, pozná ho na druhý deň celý svet. O učiteľkách týchto detí sa dozvieme iba vtedy keď sú medzi mŕtvymi. Je to smutné, ale tí, ktorí páchajú zlo sú mediálne známejší, ako ľudia, ktorí pomáhajú druhým a zachraňujú životy – učitelia, zdravotníci, sociálni pracovníci, vedci, inžinieri, záchranári alebo hasiči. Tento týždeň som mal strategický workshop s manažérmi firmy Porsche a uvedomil som si, že mená mnohých inovátorov poznáme cez známe značky, ktoré vybudovali – Porsche, Daimler, Benz, Dunlop, Brose, Siemens, Schaeffler, Klieštik, Švec a pod. Aj tak sú však „slávni“ šialenci v prevahe.

Jedna pani sa vraj po rokoch randenia vydala za Eiffelovu vežu, vraj ju priťahujú aj hnedé ploty. Keď ho zbadá, musí naň vyskočiť a odfotografovať sa pri svojom erotickom zážitku. Na internete ju vraj sledujú milióny ľudí. Nuž existujú rôzne spôsoby ako na seba upútať pozornosť. Toto je určite lepšie, ako zabíjanie ľudí. Keby som chcel zvýšiť pozornosť o moju osobu, mohol by som začať chodiť napríklad s Tisovou ulicou vo Varíne a ak ju nezrušia, požiadať ju o ruku. Taká nevesta je iba jedna na svete. A je to moja susedka, hneď vedľa Fatranskej. Chodieval po nej môj starý otec, ale vtedy ešte niesla meno kapitána Ladislava Pfliegela. Po svadbe by nevesta prijala moje meno a problém by bol vyriešený. Namiesto ulice Dr. Jozefa Tisa (vo Varíne sa píše Tisu) by sme mali ulicu Prof. Jána Košturiaka a publicitu v médiách 🙂

Ľudia, ktorí robia dobré veci majú múdrosť v oblasti, ktorej sa venujú. Pripomeňme si definíciu múdrosti podľa Oldu Kovářa: Múdrosť = 2D informácie (prijímame ich 2 zmyslami, keď sa učíme – naučené poznatky) + 5D informácie (prijímame ich všetkými zmyslami, keď to robíme – skúsenosť, prax) + talent, systémový prístup a morálka. Ak teda chceme prinášať ľuďom úžitok, musíme rozširovať svoju múdrosť v oblasti nášho pôsobenia – vzdelávať sa, zdokonaľovať sa v praxi, rozvíjať svoj talent, používať logiku a systémový prístup a byť v súlade s morálnymi princípmi. Ak chceme škodiť, je to jednoduchšie – nemať v danej disciplíne žiadne vzdelanie a prax, nemať na danú oblasť talent, spôsobovať okolo seba chaos a šíriť zlo.

Jeden človek dokáže zachrániť alebo zničiť milióny ľudských životov. Ľudí zachraňujú väčšinou inovátori alebo hrdinovia, ich životy ničia obyčajne politici a generáli.  Ak dopustíme, aby zlí a hlúpi ľudia s narušenou psychikou rozhodovali o nás, je už neskoro. Rozumní ľudia vedia korigovať svoje správanie, blázni sa nedajú sa zastaviť. Ľudí, ktorí škodia pozná celý svet, tí dobrí a užitoční sú často neviditeľní. Jeden človek, politik, dokáže rozzúriť alebo rozosmiať celú krajinu. Jeden človek, Vladko Maslák, dokáže pomôcť stovkám ľudí vrátiť sa do života a objaviť cestu do neba. Teším sa, že môžem v Inovate, okrem Vladka Masláka, spolupracovať aj s ďalšími ľuďmi, ktorí opravujú tento svet – Staňa Martinec, Vlado Zlatoš, Dušan Manduľák, Artur Gervorkyan, Vladko Levársky, Miloš Gregor, Mirko Kunsch, Dano Hevier, Ľubo Švec, Patrik Paul, Mirko Srogoň, Martin Tvarůžek, Ľubko Klieštik, Braňo Rabara, Petr Koutný, Mirko Saniga a ďalší. V septembri začíname Podnikateľskú univerzitu a stretneme sa aj na Inofeste v Bučanoch a na našich seminároch.

33