Pozdravujú a požehnávajú vás moji priatelia – Vladko Maslák a Mirko Saniga. Tu je Vladkov príhovor a tu, tu a tu spieva náš zbor.

Tu sú pozdravy od Mirka Sanigu a jeho kráľovstva Murárika červenokrídleho.

11