Máme lockdown. V preklade je to obmedzenie pohybu. Hýbať sa však môžeme a musíme. Napríklad v práci, v telocvični alebo v prírode. Skôr sa jedná o obmedzenie kontaktov s inými ľuďmi, aby sa nešírila nákaza. Je mi ľúto majiteľov reštaurácií a zatvorených obchodov v tomto adventnom čase. Nemáme teda možnosť predvianočných nákupov, ale dostali sme lepšiu príležitosť – byť v tichu, sami so sebou. Kresťania sa v tomto čase tešia na narodenie Ježiša. My sa tešíme aj na narodenie naše vymodlenej vnučky Elišky. Kedysi ľudia veľa nenakupovali. Nemali čo a nemali ani peniaze. Pred Vianocami sa modlievali pri sviečkach roráty. Do kostola sa chodievalo pred svitaním s lampášmi. Po modlitbe sa rozžiarilo svetlo. „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12-13).

Vo svojej kázni dňa 1.1.2018 pán arcibiskup Stanislav Zvolenský povedal tieto slová: „Na nás sa zo všetkých strán valia slová – priam nepreberné množstvo. Súčasný svet vyzdvihuje vyjadrovanie názorov, presadzovanie myšlienok. Kto mlčí, vyvoláva dojem, že mu ušiel vlak. Kto chce byť „in“, musí komentovať, musí aspoň zdieľať, fejsbúkovať, instagramovať, tvítovať…Pri jednom z najdôležitejších okamihov dejinách ľudstva Panna Mária mlčí. Počúva a premýšľa. Nepotrebovala by smartfón na zachytenie posolstva tých chvíľ. Uchováva všetko vo svojom srdci. Potichu vníma, čo znamená príchod Boha na svet. A neupriamuje pozornosť na seba.“

Múdre slová. Nezačuli ste ich? Možno preto, že je okolo nás toľko kriku. Chceme upútať pozornosť na seba a tak kričíme a nepočujeme druhých. Chceme žiť podľa seba a tak nemáme čas pomáhať tým, ktorí by našu pomoc potrebovali.

My máme v Dobrom pastierovi v každom dome jednu kaplnku. Tiché a premodlené miesto, kde sa dá Advent prežiť oveľa lepšie ako v nákupnom centre. Je príjemné chodiť pred Vianocami na trhy a stretávať pri kapustnici priateľov. Rovnako krásne však môžu byť ticho a pokoj, modlitba alebo meditácia.

Tento svet neustáleho pohybu, aktivity, plánovania, produkovania a rastu, potrebuje aj protiváhu pokoja, nečinnosti a harmónie s okolím. Keď sme nedávno sedeli na predstavenstve našej inovačnej siete Inovato v Dobrom Pastierovi, hovorili sme o troch pilieroch, na ktorých chceme stavať – človek v centre nášho snaženia, cirkulárna ekonomika a udržateľnosť. Cirkulárnu ekonomiku nevnímame len ako hospodárenie bez odpadu alebo znovuvyužívanie a recyklovanie výrobkov. Je to aj princíp „a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim vinníkom.“ Aj toto je obsahom Adventu. Mnohí sa pripravujeme na narodenie Ježiša tým, že si spytujeme svedomie a prosíme o odpustenie. Mali by sme sa však zamyslieť aj nad tým, komu odpustíme my. Tento čas ticha a pokoja môže byť časom sebareflexie a prelomenia ľadov vo vzťahoch, ktoré sú narušené a plné bolesti. Odpustenie nie je prejavom slabosti ale sily. Advent je dobrou príležitosťou – otvoriť srdcia v zatvorenom svete okolo nás.

24