Včera sme mali záverečné stretnutie Podnikateľskej univerzity v Jánošíkovom Dvore aj s jeho majiteľom Jurajom Málikom. Jurajovi priniesli prvé výtlačky jeho novej knihy Objavuj radosť z tlačiarne. Prvý kus som dostal aj krásnym venovaním ja a ďalšie naši čerství absolventi. S niektorými sme si dnes vyšli na Veľký Rozsutec. V ďalšom týždni štartuje nová skupina Podnikateľskej univerzity.

Kto stretne Juraja Málika, pocíti radosť. Juraj sa usmieva očami, slovami a vyžaruje z neho radosť zo života. Využíva svoj talent na to, aby robil veci, ktoré ho bavia, pomáhajú ľuďom a tomuto svetu. Uživí ho to, ale on sa teší aj z toho, keď to uživí druhých. Pomáha ľuďom vo svojom okolí objaviť svoje dary a nájsť radosť v živote. Juraj nefilozofuje o tom, čo je Ikigai, on to jednoducho žije. Základom zmysluplného života je jeho súlad s vyššími princípmi. Človeku robí dobre, keď robí dobré veci, ktoré prospievajú svetu a ľuďom. Pridávať dobro a úžitok a odoberať zlo a škodlivé veci je aj základný vzorec inovácií. Juraj je učiteľ a rád používa jednoduché pomôcky – päť prstov na ruke, alebo 5H – hybnosť,  hrdosť, húževnatosť, hravosť a harmóniu. Juraj dáva slovom obsah a akčnosť. Pri slovách, že radosť je všade, si uvedomujem, ako často nám chýba vďačnosť. Z mnohých neobyčajných vecí okolo nás, ktoré považujeme za bežné – život, zdravie, spánok, zdravie, pohyb, jedlo, príroda, priatelia, láska…

V knihe sú príklady a skúsenosti autora a veľa užitočných cvičení. Je na nás, či budeme podliehať negatívnym správam v médiách a pocitom, že sme obeťou vecí, ktoré nedokážeme zmeniť, alebo tomu, že svet okolo nás je predmetom našich vlastných rozhodnutí a aktivít. Hľadanie radosti vyžaduje zásady. Rozlišovanie dobra a zla. Môžeme zlyhať, ale každý deň máme šancu začať znova a využívať tvorivého ducha, ktorý je v nás. Nemusíme meniť svet a zachraňovať druhých, úplne stačí, ak zmeníme a zachránime seba. Radosť nie je trvalý stav, podmieňovaný vonkajšími stimulmi. Súčasťou radosti je aj neradosť, smútok a žiaľ. Radosť je vnútorný stav a máme veľa možností, ako ho dosiahnuť – sami so sebou a s ľuďmi kolo nás. Inovátori dokážu premeniť problémy na príležitosti, podnikatelia nápady na výsledky a šťastní ľudia dokážu prijímať zmeny a radovať sa z nich.

Jurajova kniha je pokojná a láskavá, taká ako jej autor. Dobre sa číta, nepoúča, ale prináša podnety a inšpirácie. Dostal som možnosť prečítať si knihu vo fáze rukopisu, pred jej vydaním. Viete čo mi priniesla? Radosť. Doprajem tento krásny pocit aj vám. Zoberte si túto knihu so sebou, určite vám pomôže prekonať chvíle bezmocnosti, beznádeje a neradosti, ktoré prichádzajú tak ako zlé počasie. Aby napokon na nás zasvietilo hrejivé slnko.

Slnko nám dnes prinieslo radosť aj pri našom výstupe na Veľký Rozsutec.

S Kristiánom Berkom, majiteľom firmy Kraftstrom a Martinom Sučákom, majiteľom firmy Supratek sme dnes cestou na Rozsutec a späť prebrali viaceré projekty našej ďalśej spolupráce s Inovatom. S Kristánom a Martinom sme vám hore natočili aj pozvánku na našu konferenciu Podnikatelia spojte sa.

14