Pred časom sme mali stretnutie priemyselných inžinierov na ďiaľku a dohodli sme sa, že sa budeme stretávať priamo v podnikoch – raz v mesiaci. Diskutovali sme o programe s Radom Furmannom z CEITu, Monikou Cigánekovou z Provea, Ivanom Slimákom zo Škodovky, Renátou Pokornou z Linetu, Matúšom Višňanským z 4 Industry Consulting, s Petrom Ballonom z Inovata, s Denisou Hrušeckou z UTB FAME Zlín, s Marcelom Pavelkom z API a s ďalšími.

Viaceré firmy ešte nevedia ako to bude s návštevami, ale predbežne sme naplánovali program. Podľa situácie ho budeme aktualizovať. Skupina bude uzatvorená a jej počet obmedzený, preto sa registrujte čím skôr.

Teším sa na vás.

Motív:

Výmena skúseností z praxe priemyselného inžinierstva v oblasti merania a zvyšovania produktivity, ergonómie, štíhlych pracovísk a tokov, údržby, vizualizácie, štandardizácie, zlepšovania procesov, systémov riadenia kvality, nízkonákladovej automatizácie a chybuvzdorných systémov, shop floor managementu, logistiky, digitalizácie a pružnej automatizácie, budovania tímov a novej úlohe majstrov vo výrobe, zachytávaní abnormalít a systematickom riešení problémov.

Formát:

10:00 – 12:00 Predstavenie témy

13:00 – 14:30 Exkurzia, praktické ukážky

14:45 – 16:00 Workshop, diskusia

Dátumy: 6.10.2021, 3.11.2021, 2.12.2021, 11.1.2022, 8.2.2022, 8.3.2022, 5.4.2022, 3.5.2022, 8.6.2022

Firmy, v ktorých plánujeme návštevy: Jaguar Land Rover, Škoda Auto, Koyo Bearings, Smart Vision, Nobel Automotive, Continental, Linet, Bosch, Lear, ZF

5