V minulosti sme žili vo svete nedostatku a súperenia. Spoločnosť bola postavená na raste, vlastnení vecí a ničení prírody. Ekonomický rast však viedol k tomu, že úzka skupina ľudí ovládala ostatných a to často aj za cenu podvodov.

Máme dnes znalosti aj technológie na to, aby sme vytvorili nový svet hojnosti pre všetkých, svet spolupráce a dôvery. Svet, v ktorom nepotrebujeme vlastniť veci, ale môžeme ich zdieľať s druhými ľuďmi a dať do súladu svoje aktivity s prírodou.

Mali sme niekoľko stretnutí našich mladých ľudí v Inovate aj podnikateľov Vladka Levárskeho, Staňu Martinca a ďalších. Začíname diskutovať o koncepte zeleného mesta v nasledovných oblastiach.

Budeme radi, ak sa pridáte k tejto aktivite. V najbližšom čase ideme skenovať existujúce riešenia a pripraviť v našom tíme pilotné projekty.

16