Múdrosť = naučené + skúsenosť + prístup. Alebo konkrétnejšie múdrosť v inováciách = štúdium inovácií + robenie inovácií + systematický a ekologický prístup k inováciám (inovácie musia pomáhať ľuďom a prírode). Táto definícia múdrosti pochádza od Oldřicha Kovářa, ktorému v týchto dňoch vychádza výborná kniha Architektúra života. Druhou knihou, plnou múdrosti, na ktorú sa teším v týchto dňoch je kniha Ľubka Klieštika, Ako trafiť klinec po hlavičke. Objednať si ju môžete tu. Tak, dal som vám dva tipy na vianočné darčeky, dovezú vám ich až domov a cez sviatočné dni môžete pracovať na zvyšovaní svojej múdrosti. Simonka Kubán ma učila, že v reklame by mala byť naliehavosť. Tak objednávávajte až do vypredania zásob 🙂

Múdrosť alebo hlúposť podľa tejto definície teda nie sú všeobecné kategórie (niekto je absolútne múdry a niekto hlúpy), ale dajú sa definovať a merať vždy v určitej vedeckej disciplíne alebo pracovnej oblasti. Pre inovácie potrebujeme napríklad ľudí, ktorí majú múdrosť v oblasti marketingu, obchodu, priemyselného dizajnu, digitalizácie, technológií, materiálov, vývoja a konštruovania, financií, práva, výroby, logistiky, inovačných postupov, projektového riadenia a pod. Ak zostavíte tím, v ktorom tieto múdrosti sú, tak dosiahnete výsledok v plánovanom čase, v opačnom prípade prichádza chaos bez výsledku. O toto sa snažíme v inovačnej sieti Inovato, do ktorej sa k Ľubovi Švecovi a Petrovi Ballonovi pridávajú podnikatelia Vlado Levársky, Miro Kunsch, Paľo Kubán, Milan Šmotlák, Edo Kovaľ, Miloš Gregor, Oldřich Kovář a Patrik Paul. Keď k tomu pripočítam ich firmy a spolupracovníkov, tak vzniká celkom dobrá galéria múdrosti, v ktorej sa môžem skryť aj ja.

Politici sú v dnešnej dobe zameraní na boj s vírusom. Výsledkom je chaos. Prečo je to tak už vieme – nedostatok múdrosti. Vírusy tu vždy boli aj budú a my to nejako zvládneme. Vladko Krčméry nedávno hovoril o viacerých vakcínach, ktoré nám môžu pomôcť. Lenže vakcíny na hlúposť zatiaľ nemáme. A koncentrácia hlúposti raste v spoločnosti smerom hore. Rozhodnutia s vážnymi následkami na vývoj spoločnosti a ľudí robia diletanti, politici, ktorí ani netušia, čo nevedia. Jediným ospravedlnením pre  nich je ich hlúposť, ale to obyčajným ľuďom veľmi nepomôže. Našu spoločnosť okrem vírusov menia aj trendy, ako napríklad zvyšovanie teploty na Zemi a s tým súvisiace zmeny klímy, životných podmienok a migrácie ľudí, zvyšovanie nerovnováhy medzi regiónmi, sťahovanie sa do veľkých miest, starnutie ľudí a zvyšovanie počtu „nepotrebných“ ľudí, ktorých nové technológie vytláčajú zo zanikajúcich pracovných miest. Áno, nové technológie prinášajú aj novú prácu, ale pre ináč vzdelaných ľudí. Technológie sa rozvíjajú exponenciálne, ľudia lineárne. Rastúce množstvo informácií, podnetov a stimulov vytvára obrovský tlak na vedomie v našom mozgu, naše podvedomie a skúsenosti z minulosti, nám často v zmenených podmienkach nedávajú správne odpovede. Exponenciálne a prelomové technológie vstupujú do spoločnosti a našich životov podobne ako vírusy. Najskôr nenápadne, takže ich vôbec nevnímame. Potom ich vidíme, ale neberieme vážne. Neskôr proti nim začneme bojovať, ale nevieme ako. Napokon ich akceptujeme a učíme sa s nimi žiť. Veľké a nečakané zmeny, prinášajú aj veľké trápenia, hlavne pre tých, ktorí neboli pripravení. Múdri ľudia vidia ďalej ako hlúpi, vedia rozlišovať príčiny a následky, vedia sa na zmeny včas pripraviť a vedia niektoré budúce stavy aj ovplyvniť. Múdri často využívajú zmeny ako príležitosti, hlúpi sú ich obete. Vo štrvtok budem robiť rozhovor s profesorom Vladimírom Šuchom o tom, aké trendy a zmeny prebiehajú okolo nás.

Čo prinášajú súčasné zmeny? Zaniknú celé odvetvia a milióny pracovných miest. Ktoré? Všetky, ktoré sa dajú popísať procesom a automatizovať. Práca pre ľudí bude hlavne tam, kde sa vyžaduje predstavivosť a tvorivosť, práce pre stroje tam, kde sa vyžaduje rýchlosť a presnosť. Miesta pokladníčok v supermarketoch, pracovníčok v bankových okienkach, pracovníkov na montážnych linkách alebo v call centrách sa budú znižovať. Nahradia ich roboty a umelá inteligencia. Počítačových asistentov bude mať každý z nás (veď ich už dnes nosíme vo vreckách) – s umelou inteligenciou budú konzultovať lekári, novinári, inžinieri aj právnici. Aj pozícia učiteľa sa zmení. Bude pomáhať deťom objavovať svoje talenty a budúcnosť a nebude im zaťažovať mozog zbytočnosťami z minulosti. Mnohí si myslia, že ťažisko vzdelávania má byť v nových technológiách. Nemyslím si to. Ťažisko vzdelávania by malo byť vo filozofii, objavovaní všeobecných princípov fingovania sveta, v objavovaní seba a svojho povolania.

Žijeme v zvláštnom svete. Múdri ľudia pracujú v svojich laboratóriách, dielňach a firmách, učia sa a menia svet. Hlupáci sa prezentujú v médiách, ktoré sa kedysi delili na seriózne a bulvárne. Zdá sa mi, že už zostali iba tie druhé.

Nedávno som bol v takej zvláštnej budove – obrátenej pyramíde. Myslím si, že aj pyramídu dnešnej spoločnosti by sme mali obrátiť – obmedziť právomoci politikom hore, viac počúvať a nechať konať odborníkov dole. Problém je v tom, že tí hore sa radi prezentujú a tí dole o to nestoja.

Aj svätý Otec František vyzýva k tomu, aby vznikali aktívne komunitné skupiny zdola, schopné vytvárať kultúru, rozbiehať procesy, hľadať nové cesty, opravovať a ozdravovať spoločný dom, objavovať nové spôsoby výroby, spotreby, meniť strnulé a zastarané spôsoby moci.

Základom všetkého nášho konania nemajú byť naše individuálne záujmy a ciele, ale hľadanie spoločného dobra. Hľadanie znamená rešpekt, počúvanie, dialóg – nie osočovanie a útočenie na druhých. Spolupráca posúva náš svet dopredu, boje ho rozkladajú. Súčasná doba nám naliehavo ukazuje, že ľudské životy sú dôležitejšie ako zisky a HDP. Ale to platí aj v čase bez pandémie – všetky ľudské bytosti majú byť v centre nášho snaženia. Slabí, chudobní, starí, osamelí a nemocní nás potrebujú viac, ako zdraví a bohatí. Veď aj chorým deťom a nemocným rodičom sa v rodine venujeme viac, ako tým, ktorí našu pomoc nepotrebujú. Namiesto honosných zbierok na pomoc ľuďom na okraji potrebujeme nájsť modely, na to, ako týchto ľudí prijať a integrovať do spoločnosti, pomôcť im zbaviť sa ich trápení alebo zlozvykov. Ježiš nikoho nevylúčil na okraj. Naopak, často sa prihováral práve tým, ktorých spoločnosť odsunula a odsúdila.

Som veľkým priaznivcom nových technológií, ktoré obrovským spôsobom zvyšujú našu produktivitu a odstraňujú namáhavú a vyčerpávajúcu prácu. Majú však slúžiť všetkým ľuďom a nie ich vykorisťovaniu a zneužívaniu v prospech privilegovaných a bohatých.

Pápež František hovorí: „História nás učí, že ani systémy, ani krízy nedokážu kompletne anulovať talent, vynaliezavosť a tvorivosť, ktoré Boh neprestáva vzbudzovať v srdciach. S odhodlaním a vernosťou vašim národom, vašej prítomnosti a vašej budúcnosti, môžete sa zjednotiť s ostatnými, aby ste utkali nový spôsob vytvárania histórie. Nebojte sa zaangažovať a dotknúť sa duše miest Ježišovým pohľadom; nebojte sa odvážne stáť v konfliktoch a na križovatkách dejín, aby ste ich pomazali vôňou blahoslavenstiev. Nebojte sa, pretože nikto sa nezachráni sám. Sám sa nikto nezachráni.“

Som veľmi rád v prítomnosti môjho Učiteľa Vladka Masláka. Aj v tomto čase, keď okolo nás krúži vírus. Myslím si, že Vladko vidí a cíti mnohé veci, inak ako bežní ľudia. Som presvedčený, že je za tým viera. To on ma každý deň učí, aby sme robili to, k čomu nás povoláva Boh – najlepšie ako vieme. A všetko ostatné je v rukách hlavného Architekta nášho života. Keď som začínal s tým, že múdrosť je súčtom toho, čo sme študovali, zažili a nášho prístupu, v prístupe by som zdôraznil schopnosť rozlišovania – dať svoje myslenie a konanie do súladu s Božou vôľou. S takýmto prístupom postavíme veľké veci. Môžeme začať s prípravou – v tichom adventnom čase, ktorý práve začína. Vychutnajme si tento rok, keď nás vírus presviedča, aby sme zbytočne nechodili do nákupných centier. V tichu a pokoji vstúpme radšej do seba a hľadajme s Anselmom Grünom, OSB Anjela ticha. Nájdeme tam oveľa väčšie dary ako vo všetkých obchodoch sveta.

3