My, čo sme študovali strojársku technológiu pred desiatkami rokov vidíme, čo sa všetko zmenilo. Tu je desať zmien, ktoré považujem za kľúčové:

  1. Digitalizácia – už nekreslíme výkresy na pauzák a neukladáme ich do archívu. Digitálne nástroje nám umožňujú nielen rýchlejšie a lepšie kresliť, ale aj počítať a modelovať konštrukcie ešte predtým ako reálne vznikli. Virtuálna a rozšírená realita umožňujú vtiahnuť do dizajnu a vytvárania konštrukcie aj zákazníkov a riešiť mnohé výrobné a používateľské problémy už vo fáze návrhu. V Šanghaji zakázali obľúbený ohňostroj a tak si tento rok na Silvestra urobili digitálnu show – s dronmi.
  2. Zdieľanie – vďaka digitalizácií môžeme lepšie spolupracovať, mať prístupy k informáciám z celého sveta, rešeršovať patentové databázy a prepájať sa s inovačnými sieťami a expertmi na celom svete. Už nie sme odkázaní iba na expertízy a znalosti našich spolupracovníkov z vedľajších kancelárií.
  3. Nové materiály – nové materiály pomáhajú konštruktérovi umiestniť stále vyšší výkon do menšieho priestoru a zároveň znižovať hmotnosť lietadla alebo automobilu. Okrem špeciálny ocelí a zliatin ľahkých kovov nastúpili karbónové vlákna, kompozity, prírodné materiály, prášky, nanomateriály, grafén alebo catómy. Nové materiály prinášajú nové výzvy pri konštruovaní, opracovaní, spájaní alebo povrchových úpravách.
  4. Inteligencia strojov a zariadení. Stroje vedia stále lepšie a inteligentnejšie komunikovať s obsluhou, s obrábaným materiálom aj medzi sebou. Vedia merať súčiastku počas obrábania a adaptovať svoje parametre, dokážu identifikovať potenciálny zdroj poruchy, privolať servis a navigovať ho pri oprave.
  5. Automatizácia už nenahrádza iba ťažké a rutinné fyzické činnosti pri výrobe, manipulácií a skladovaní, ale aj mnohé duševné činnosti pri vizuálnej kontrole súčiastok, optimalizácii procesov, on line sledovaní procesov a odhaľovaní abnormalít. Zbierame množstvo informácií z vývoja, výroby aj od zákazníkov a stroje sa majú z čoho učiť a podporovať (alebo aj nahrádzať) človeka pri lepšom rozhodovaní
  6. Nové spôsoby organizácie práce. Organizácia práce sa radikálne mení. Dlhé a drahé projekty, sa nahrádzajú krátkymi sprintami. Spolupracuje sa v tímoch, ktorých členovia často sedia v rôznych častiach sveta a používajú moderné nástroje komunikácie typu Slack, Basecamp, Salesforce, Zoom, Bitrix24 alebo Trello. Agilita, štíhle a inovačné prístupy menia tradičný svet strojárskych firiem.
  7. Rýchlosť je základný parameter, pričom nemôžeme robiť kompromisy s bezpečnosťou, spoľahlivosťou alebo kvalitou. Všetky vyššie uvedené trendy podporujú rýchlosť – vo vývoji, výrobe aj v doručení riešenia zákazníkov a servise. To, čo kedysi trvalo roky a mesiace, trvá dnes týždne a dni a v budúcnosti sa bude merať v hodinách a minútach. Nesmejte sa, pracujte na rýchlosti, lebo svetový peletón pridáva. Číňania práve stavajú nemocnicu za pár dní.
  8. Individualizácia. Aj v minulosti sme boli konfrontovaní s rýchlosťou, ale výrobky a procesy boli masové. Dnes ponúkame individuálne výrobky a služby a musíme zmeniť nielen výrobné ale aj dizajnérske a vývojové procesy. Musíme ich otvoriť zákazníkom a zároveň zaistiť, aby sme boli efektívni a rýchli. Cestou je modularizácia produktov, procesov aj organizácie, ktorá je stále viac sieťou ako hierarchickým pavúkom.
  9. Odstraňovanie medzičlánkov. Sieť sama eliminuje pomalé a neužitočné medzičlánky. Máme nástroje na priamu komunikáciu so zákazníkmi. V strojárskom výrobku dnes tvorí 50% hodnoty elektronika, čipy a digitálne kódy. Vieme výrobky sledovať a ovládať na diaľku, ale oni vedia s nami aj aktívne komunikovať. Digitálne konfigurátory eliminujú straty času a chyby v dílerských medzičlánkoch.
  10. Nové požiadavky na kvalifikáciu strojárov. Sedel som nedávno s mladým dekanom fakulty, ktorých chce založiť strojársky odbor. Poradil som mu, aby nechodil za starými profesormi a urobil to úplne ináč. To, že strojári potrebujú prepojiť mechaniku s počítačmi sme vedeli už počas môjho štúdia – nazvalo sa to vtedy mechatronika. My však potrebujeme strojárov naučiť empatiu, schopnosť vnímať svet zákazníka a príležitosti na trhu, vedieť ako definovať protirečenia, obmedzenia a prekážky – a vyriešiť ich. Strojári potrebujú psychológiu a naučiť sa lepšie komunikovať – a hlavne počúvať. Potrebujú rozlišovať podstatné a nepodstatné veci a koncentrovať sa (hlboká práca), kriticky myslieť a rýchlo sa rozhodovať pri neúplných informáciách, vedieť spolupracovať v rôznorodých tímoch. Musia sa naučiť prijímať zmenu, zbaviť sa svojich „vychodených cestičiek,“ prekonať úzku špecializáciu a prepájať rôzne disciplíny.

Je toho veľa priatelia strojári. Začíname sa týmto veciam venovať v Strojárskej univerzite, ktorú organizuje Inovato. Ešte sú tri miesta voľné, kto príde skôr, ten ich obsadí.

1