Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: Strojárska univerzita

Zostarneme sami?

Naše deti utekajú zo Slovenska študovať do zahraničia. Prečo? Lebo sú tam lepšie vysoké školy. Brno je plné slovenských študentov, deti…