Každá firma prechádza rôznymi etapami vývoja. Mnohé problémy, ktoré sa podnikateľovi javia ako „neriešiteľné,“ už niekto iný vyriešil. Svet sa mení, prichádzajú nové, exponenciálne technológie – najskôr nič nevidíme, potom prichádza šok. Prekvapenia sú nečakané a rýchle. Pre každého nebývajú veselé. Veľké firmy a korporácie majú výskumné tímy, ktoré sledujú nové trendy a pripravujú sa na zmeny. Poznajú zmeny, ktoré prichádzajú, otázkou je, či sa dokážu adaptovať. A čo menšie firmy? Roky sa stretávam sa s problémami, ktoré sú na obrázku dole. Často som prekvapený z toho, že mnohí podnikatelia ani nevedia čo nevedia. Majitelia firiem investujú ťažko zarobené peniaze do minulosti, do starého sveta, ktorý zaniká, namiesto toho, aby vytvárali budúcnosť svojej firmy. Mnohí ani nevedia, čo nevedia. Je lepšie premýšľať o tom, ako zlikvidujú nové trendy môj súčasný biznis, ako čakať, aby sa to stalo. Všetci, čo predávajú železo by mali premýšľať nad tým, ako budú predávať dáta, informácie a znalosti. Každý z nás bude musieť v najbližších piatich rokoch zásadne zmeniť biznis model, v ktorom funguje dnes – vypadnú z neho zbytočné medzičlánky, staré spôsoby obsluhovania zákazníkov, pribudnú agilita a sprinty. Neviete, čo to je? Budete prešprintovaní firmami, ktoré to vedia. Nehľadajte ich medzi vašimi konkurentmi. Prídu nečakane a rýchlo. Zo sveta, ktorý nepoznáte. Rýchli s odvahou experimentovať, porazia pomalých plánovačov, hrajúcich na istotu.

Pozývam vás na stretnutie, kde budeme diskutovať o týchto témach.

  • 15:30 – 16:30:  Zmeny, ktoré prichádzajú a ich následky na podnikanie?
  • 16:30 – 17:00: Následky zmien na podniky a podnikanie
  • 17:30 – 19:00: Kde sa nachádza vaša firma? Aké problémy riešite? Aké spôsoby riešenia existujú?

Stretneme sa v reštaurácii u môjho syna v Žiline. Bude to uzatvorená spoločnosť. Kto sa chce zúčastniť, zaregistrujte sa tu. Termín je 10.5.2018. Ak bude záujem, budeme v týchto stretnutiach pokračovať každý mesiac.

spiral

1