Tento týždeň som mal niekoľko zážitkov. Najskôr som bol vo firme, ktoré má dlhý život, ale v posledných rokoch nie je dobrý. Firma stratila vitalitu. Nehýbe sa a upadá. Potom som bol na stretnutí organizácií, ktoré pomáhajú slabým, výlúčeným, osamelým a ľuďom na okraji spoločnosti v Banskej Štiavnici. Zúčastnili sa Noro Ďurdík, Gabriela Macková, OZ Martinus, Vladko Maslák, Mirko Klimant, OZ Dobrý Pastier, Ján Geci, IKV Žákovce, Rudko Toma, OZ Dživipen, Peter Brenkus, OZ Pokoj a dobro, Aďka a Mirka Fontányové, OZ Dom nádeje, Peter Valiček, Ľubomír Vozňak, GKCH Prešov, Paľo Hrica, Cesta von, Jarko Juriga, Nadácia rodiny Kúšikovcov, Ľubomír Švec, Švec Group. Cítil som tam obrovskú energiu, vitalitu a silu.

V piatok sme s Gábinou Končitíkovou vo firme Saneca diskutovali o Baťových princípoch a službe. Hovorili sme o tom, aby sme nevzdychali, žili viac pre druhých, slúžili sebe a svojmu okoliu, vnímali druhého človeka ako dobrého, nepokúšali sa druhých motivovať, ale inšpirovať ich. Počas seminára sa prihlásil Ľubko Švec a hovoril o tom, ako sa v jeho firme snažia o dobrý život – fyzický, mentálny, vo vzťahoch aj v duchovnej oblasti. Vo štvrtok napísal Daniek Kojnok blog o svojom dedkovi.

Spomenul som si na absolventov Baťovej školy práce, o ktorých natočil Braňo Valko niekoľko filmov. Ďalší film o Baťovcoch, ktorých som stretol aj ja, je tu. Môžeme sa pozrieť aj na 75 ročný výskum Roberta Waldingera z Oxfordu alebo skúsenosti s Ikigai na ostrove Okinawa v Japonsku. Viac o Ikigai nájdete tu.

Čo teda potrebujeme na dlhý a dobrý život? Dôležité sú dobré vzťahy – k sebe samému (sebapozávanie a rozvoj talentov), k druhým ľuďom (prijatie a lásku), k veciam (miernosť) a k Bohu (oddanosť a pokoru). Ak si vytvoríme takýto ekosystém, môžeme v ňom robiť veci, ktoré nás bavia a dávajú nám zmysel. Môžeme premieňať dary a talenty, ktoré sme dostali na úžitok pre druhých. Meniť sa k lepšiemu každý deň.

Tak, ako sa vyhýbame toxickým potravinám a nápojom, mali by sme sa vyhýbať aj toxickému prostrediu. Šťastní ľudia už dávno prestali sledovať politické debaty alebo už radšej doma ani nemajú televíziu. Rovnako škodlivé sú aj toxické myšlienky o sebe (zbytočné výčitky, podceňovanie alebo povyšovanie sa) a o druhých (kritizovanie, obviňovanie, nenávisť alebo odsudzovanie). Nepomôže nám ani hnev a krik – paralyzuje nás, aj človeka, na ktorého kričíme a nič nerieši. Hnevom sa zbytočne kazíme časť nášho života. Nenadávajme na problémy, ale riešme ich, ak sú v okruhu nášho vplyvu.

Dlhý a dobrý život je v tvorivosti, činnosti, opravovaní sveta okolo nás, zdravej únave z práce, námahe aj radosti, disciplíne aj kreativite. Život je farebný a krásny, nekazme si ho preto zlými myšlienkami a skutkami.

Stretnutie v Banskej Štiavnici

27