Tu je pozvánka na náš nový film (60 min). Ak by ste mali záujem na jeho premietaní vo vašej organizácii a besede s ľuďmi, ktorí sa venujú „neviditeľným“ medzi nami, ozvite sa mi.

Spomaľme, aby sme nestratili správny smer. Možno si tak lepšie uvedomíme skutočné dary a poklady v našom živote a bezcennosť toho, za čím sa naháňame. Pri spomalení si lepšie všimneme aj ľudí, ktorí sú často neviditeľní, ale budú nám raz možno otvárať bránu do Neba. Mnohí svätci začali zle, ale dobre skončili. Mnohí z tých, ktorí chcú byť dnes prvými, budú raz poslední a mnohí z posledných, ktorí dnes nemajú silu vstať, budú prvými.  

https://www.youtube.com/watch?v=dEa7GcW2iz8

17