Pred všami alebo svrabom ľudí chráni hygiena. Pred covidom sme sa chránili rúškom. Infarktu sa dá vraj predchádzať pohybom a životosprávou. Lúpežnému prepadnutiu sa vyhneme, ak nebudeme chodiť v noci na nebezpečné miesta.

A ako sa chrániť pred politikmi – najväčšou pliagou, ktorá nás ohrozuje? Zoskupujú sa do organizovaných zločineckých skupín, ktorých činnosť si drzo nechávajú preplácať z našich daní. Sú všade – v televízii, v rádiu, v novinách, na plagátoch aj na internete. Pred voľbami sa rozlezú po krajine ako švábi. Prídu do mesta, do dediny, do fabriky, na farmu, do školy alebo starobinca, aby sa mohli sľubovať to čo nesplnia svojim voličom. Nebezpečenstvo šírenia politikov v týchto mesiacov medzi nami bude rásť.

Môj učiteľ, profesor Milan Zelený sa dlhodobo nezúčastňoval volieb – ani v USA ani v Česku. Hovoril, že nemôže voliť zlo. Menšie alebo väčšie, vždy je to iba zlo. Bol ochotný ísť voliť proti. Hlas proti by anuloval jeden hlas za. Keby sa dalo hlasovať proti, volebná účasť by určite stúpla. A mnohí kandidáti by mali záporný výsledok. Milan hovoril, že základnou pracovnou metódou politikov je klamstvo. Keď sa ho novinári pýtali, prečo politici klamú, tak odpovedal: „Kvôli tým, ktorí ich volia – aby boli zvolení a udržali sa vo funkciách čo najdlhšie.“ Myslím, že sa budem držať stratégie môjho profesora – nevoliť menšie zlo. Nevoliť.

Medzi politikmi je neuveriteľné množstvo osobnosti s narušenou psychikou – psychopatov, sociopatov, ľudí s narcisistickou alebo histriónskou poruchou osobnosti, diktátorov, machiavelistických manipulátorov, ale aj obyčajných zlodejov, chronických klamárov, sexuálnych deviantov, mafiánov a iných diagnóz.

Je potrebné chrániť sa pred nimi. Neodporúčam sledovanie politických diskusii, článkov a správ. V žiadnom prípade neumožniť prístup k týmto programom maloletým a deťom. Keď náhodou zachytím politika v rádiu alebo v televízií, okamžite prepínam. Ak vás politici pozvú na nejaké podujatie, nechoďte tam – ani keď vás lákajú na darčeky a občerstvenie. Sú horší ako najhorší šmejdi. Ak by vás náhodou chceli navštíviť vo vašej obci, na športovom alebo kultúrnom podujatí, alebo vo firme, kde pracujete – nepustite ich tam (známa firma Lego nepúšťa aktívnych politikov do svojich priestorov).

Ich praktiky sú veľmi rafinované. Ak by vás pozývali do nejakej rady, výboru expertov alebo poradcov, odmietnite. Hrozí, že vaše meno bude zneužité na nejaké politické darebáctvo. Neverte tomu, že môžete niečo ovplyvniť. Ak chcú prísť za vami počúvať hlas ľudu, neverte im a nebavte sa s nimi – oni počúvajú iba seba a „krstných otcov“ v pozadí. Neberte od nich ani diplomy, ocenenia alebo rôzne darčeky, určite to zneužijú na svoju kampaň a reklamu. Myslel som si, že malým svetielkom nádeje v politike je naša prezidentka. Po nominácii Jozefa Bíreša na ministra aj toto svetielko zhaslo.

Ak vám niekto hovorí, že do politiky išli aj slušní a normálni ľudia, tak je to pravda. Akurát, že tí normálni odtiaľ rýchlo ušli alebo ich vyhodili pre nekompatibilitu. A tí, čo zostali postupne osprosteli a prispôsobili sa systému zla. Boj proti týmto príživníkom bude ťažký – zmena volebného zákona, zákaz politických strán, decentralizácia, autonómia obcí a regiónov a postupné vytláčanie ľudí z „veľkej politiky“ na okraj spoločnosti. Nebojte sa. Evolúcia eliminuje prvky, ktoré sa priživujú, škodia a viac spotrebujú ako vytvoria. Takže nakoniec to možno dobre dopadne. Politici zaniknú a spoločnosť budú spravovať ľudia s odbornosťou a charakterom – s vlastnosťami, ktoré politickí komedianti nemajú.

43