Keď som pred vyše 30 rokmi začínal vo Fraunhoferovom inštitúte IPA v Stuttgarte, videl som prvý krát, ako je možné v krátkom čase premeniť inovatívny nápad na prototyp a úspešný biznis. Pracoval som s profesorom H.J.Warneckem na projektoch CIM (Computer Integrated Manufacturing) a Fraktálový podnik, s profesorom R.Steinhilperom na projektoch recyklácie, s B.D.Beckerom na vývoji simulačného systému SIMPLE++ (dnes PlantSimulation) a s W.Sihnom na založení Fraunhofer IPA Slovakia a neskôr Fraunhofer IPA Austria.  

Centrála Fraunhoferovej spoločnosti v Mníchove bola asi pred 15 rokmi ochotná investovať na Slovensku, ale ochota zaoberať sa inováciami vo vládnych štruktúrach na Slovensku nikdy nebola vysoká. A Slovensko podľa toho aj vyzerá – ekonomická kolónia inovatívnejších a silnejších krajín, ktorým 30 rokov predávame našu lacnú pracovnú silu a prírodné zdroje.

Zdá sa, že sa tak skoro nedočkáme normálnej vlády a tak sme si vlani v našej inovačnej sieti Inovato načrtli krajinu, v akej by sme raz chceli žiť. Premýšľali sme o tom, čo preto vieme urobiť vlastnými silami a v septembri 2020 sme zorganizovali sme Inofest. Prišli inovátori a diskutovali sme o tom, ako spojiť sily. Do konca roka inovátori založili inovačnú firmu – Ľubo Švec, Švec Group, Miloš Gregor, Gremi Klima, Vlado Levársky, OMS Intelligent Solutions, Edo Kovaľ, Kovaľ Systems, Paľo Kubán, scr technologies, Simona Kubán, scr interactive, Miro Kunsch, Ipesoft, Patrik Paul, Kinazo Design, Jaro Crkoň, Technický skúšobný ústav, Jano Lunter, Inovatrix, Miro Srogoň, Hanseatic a pridávajú sa k nám aj experti ako Santiago Aguado, Jozef Bujnovský, Peter Ballon, Peter Hospodár, Michal Hort, Štefan Vrátny, Jirka Marek, Roman Dvořák, Martin Tvarůžek, Robo Demko, Milan Šmotlák, Jaro Fiľo, Oldo Kovář, Paľo Harvan, Laco Gabčo, Dušan Nemčko, Vladko Maslák, Vlado Šucha, Matej Šucha a ďalší.

Inovato spája 4I:

 1. Inovátori (budovanie znalostí a siete spolupráce
 2. Inovačné príležitosti (sledovanie, interpretovanie a využitie trendov a príležitostí na trhu, obchod a marketing)
 3. Inovačné projekty (premena nápadu a príležitosti na prototyp a fungujúci biznis)
 4. Investície (pomáhame získať investície – crowdfunding, projekty pre investorov, rizikový kapitál, anjelské zdroje, prepojenie s investormi)

V roku 2021 už bežíme naplno. Pripájajú sa k nám šikovní mladí ľudia, ktorí študujú a študovali v zahraničí. Štartujeme nové projekty – aj s významnými zahraničnými firmami (napr. Linet, Fraunhofer).

Tu sú typické tri typy projektov Inovato

Marketingová a obchodná analýza

 1. Trh – región, veľkosť, segment
 2. Charakteristika trhu – štruktúra, vývoj, charakteristika, trendy, legislatíva, zákazníci, konkurenti, obchodná a servisná sieť, výrobcovia
 3. Zákazníci – charakteristika, spôsob nakupovania a používania výrobku, problémy, ciele
 4. Cieľoví zákazníci a naša pozícia u nich  – veľkosť, technické, cenové požiadavky na výrobok
 5. Partneri na trhu pre nákup, výrobu, servis a distribúcia
 6. Veľkosť predaja v čase
 7. Riziká a príležitosti na trhu
 8. Naša hodnotová krivka v porovnaní s konkurenciou
 9. Hrubý koncept biznis modelu
 10. Čo na získame – financie, pozícia, znalosti, partnerstvá
 11. Čo musíme investovať a môžeme stratiť – financie, značka, kapacity
 12. Záverečné doporučenia

Inovácia a vývoj prototypu

 1. Príprava technického zadania
 2. Analýza konkurenčných riešení a patentov
 3. Funkčná a nákladová analýza
 4. Definovanie produktu
 5. Priemyselný dizajn, moduly, funkcie a výkonové parametre
 6. Konštrukčné riešenia
 7. Návrhy technológie výroby
 8. Hodnotová krivka výrobku a jej verifikácia, porovnanie s konkurenciou
 9. Návrh výrobného, nákupného a logistického systému
 10. Vytvorenie značky a návrh systému predaja, distribúcie a servisu
 11. Náklady a kalkulácia ceny
 12. Testovanie prototypov so zákazníkmi a skúšobnými ústavmi
 13. Návrhy biznis modelov

Príprava a spustenie výroby a predaja

 1. Zabezpečenie technologických zariadení a kooperácií
 2. Vytvorenie riadiaceho tímu pre rozvoj biznisu
 3. Investície a úvery
 4. Právne problémy, patentovo – právna ochrana, známky, licencie a zmluvy
 5. Zabezpečenie potrebných testov, licencií a certifikátov
 6. Zabezpečenie pracovníkov a partnerskej siete
 7. Vytvorenie zásobovania a logistiky
 8. Realizácia výrobného systému
 9. Vytvorenie obchodného a distribučného systému
 10. Vytvorenie servisnej siete
 11. Stratégia rastu a penetrácie trhu

Pripravujeme fórum o budúcnosti bikingu a mikromobility. Na jeseň pripravujeme pokračovanie úspešného invačného festivalu Inofest. V Kláštore pod Znievom v OZ Dobrý Pastier inštalujeme farmu Inovato/Sunpowered Systems.

10