Možno trochu sebavedomý názov školenia, ktoré som mal pred časom v Akadémii Dobrého pastiera a v Lukovom Dvore. Som však presvedčený o tom, že iba to, čo je v súlade s Božími princípmi má zmysel a je dlhodobo udržateľné. Organizácie postavené na zločinoch a konaní zla sa postupne rozkladajú. Za podnikanie nepovažujem iba „organizovanú činnosť za účelom zisku,“ ale aj náš život a schopnosť premeniť talenty na úžitok pre druhých.

Aký život by ste chceli prežiť?

Sú ľudia, ktorí svoje talenty rozvinuli pre to, aby priniesli úžitok druhým. Príkladom je človek, ktorého fotografiu som použil na obrázku – Vladko Krčméry. A sú aj ľudia, ktorí svoj talent neobjavili, nerozvinuli a nevyužili na dobré veci. Nemusí to byť ich vina – možno nevyrastali v dobrom prostredí, alebo sa stali otrokmi nebezpečných lákadiel tohto sveta.

Od chvíle, keď sa nám zjavil Boh v Ježišovi Kristovi, je vyjadrené naše snaženie slovom nasledovanie Krista. Keď budeme opakovane robiť dobré veci, rozvíjajú sa v nás cnosti, ak budeme opakovať veci zlé, rozvinieme schopnosť páchať zlo. Cnosť teda vytvára v duši návyk konať dobro a zároveň nás ochraňuje pred zlom.

Zamýśľate sa niekedy nad svojim životom? Čo máte za sebou a čo by ste chceli ešte urobiť? Možno vám pomôže nasledujúci obrázok. Označte váš súčasný vek a pozrite, aké talenty a dary (ľudia, ktorých ste stretli, príležitosti a projekty) ste dostali a čo ste s nimi urobili. Možno tam objavíme aj premárnené príležitosti a zakopané talenty. Čo bola príčina? Chýbali nám vtedy viera, odvaha, znalosti, skúsenosti, správni ľudia okolo nás, alebo niečo iné? A pozrite sa do prítomnosti – čo vás baví, napl’ňa, dáva vám zmysel, kde ste najviac užitoční, akých ľudí máte okolo seba, čo práve robíte a chceli by ste robiť. A možno vám pomôže aj pohľad do budúcnosti – čoho sa zbaviť, čo rozvinúť, čomu sa venovať, aby sme okolo seba vytvárali úžitok a dávali svojmu životu zmysel.

Tu sú niektoré poznámky z workshopu v Lukovom dvore:

17