Slovo inovácia som v poslednom období počul na miestach, kde by som to neočakával – v zasadačke župana, na besede s primátorom alebo medzi umelcami a aktivistami. Aj v našom hnutí Regstart sme presvedčení, že potrebujeme inovovať naše regióny, odstrániť tak veľké rozdiely medzi nimi, prilákať tam vzdelaných a mladých a zapojiť do užitočných projektov aj starších a slabších ľudí.

Niektorí ľudia si myslia, že inovácie sú iba pre tých, čo sa zaoberajú najnovšími technológiami, iní to zase považujú za čarovné slovíčko, ktoré otvára dvere k európskym peniazom a dotáciám. Myslím si, že na Slovensku dostali najviac peňazí na inovácie tí, ktorí nikdy žiadne inovácie neurobili a ani neurobia. Lenže zdrojom inovácií nie sú peniaze. Inovácie vznikajú v srdciach a mysliach ľudí. Sú všade okolo nás – v parkoch, na uliciach, v reštauráciách, na športoviskách, vo firmách. Chýbajú hlavne tam, kde by ich človek očakával najviac – v školách a v programovom vyhlásení vlády. Chcel by som týmto príspevkom povzbudiť podnikateľov, učiteľov, žiakov, umelcov, úradníkov, by sme nestrácali čas nadávaním, ale aby sme inovovali – seba, svoje okolie a svet, v ktorom žijeme. Každý z nás sa niekde narodil a niekam zakotvil. Nie preto, aby nadával, aké je to tam zlé, ale aby to zlepšil. Každý z nás je dočasným správcom malého priestoru, na ktorom môžeme veľa vecí zmeniť  – seba, druhých ľudí, pôdu, vodu, vzduch, rastliny, domy aj predmety okolo seba. Každý z nás môže byť tvorca aj inovátor.

Inovácia vytvára novú alebo odlišnú hodnotu, zvyšuje úžitok a znižuje škodlivé funkcie výrobku alebo služby. Inovátori teda dávajú ľuďom viac dobrého a menej zlého a vylepšujú a opravujú takto svet. Inovátori prinášajú nové myšlienky (niekedy prevratné – disruptive innovations) a dokážu ich premeniť na riešenia. Príklad – Leonardo da Vinci prišiel s novými spôsobmi maľovania – kompozícia, technika, farby, materiály, svetlo a bol zároveň všestranným umelcom aj vynálezcom v rôznych oblastiach. Aj dnes mnohí umelci pracujú podobne ako Leonardo – spájajú rôzne techniky pri vytváraní obrazu, hudby, slova, používajú rôzne materiály a technológie, komunikujú iným spôsobom, vytvárajú nové prepojenia so zákazníkmi.

Ako inovujeme?

1. Empatia – citlivé vnímanie prostredia, ľudí, zmien, problémov a príležitostí

2. Definovanie problému alebo príležitosti, ktoré sme objavili – čo to je, aké je to dôležité, aké to má príčiny, kto sú zákazníci, čo sa zlepší, keď to vyriešime?

3. Nápady a návrhy riešenia – návrhy riešení, ich kombinácie a výber finálneho konceptu riešenia.

4. Prototypovanie – vytvorenie prvého, jednoduchého prototypu riešenia, ktorý sa dá demonštrovať zákazníkom.

5. Testovanie a opravovanie riešenia.

Desať prvkov inovacie

  1. Zákazník – každá inovácia má zákazníka a rieši nejaký jeho problém (vylepšuje mu život a odstraňuje problémy). Inovácia teda nie je nápad, myšlienka alebo projekt, ale fungujúce riešenie, ktoré zákazník prijal tým, že si ho kúpil a používa ho.
  2. Podnikateľský model – inováciou, dávame zákazníkovi hodnotu (merateľný úžitok komfort, bezpečnosť, výkon, pocit, atď.), ktorú mu nejako doručujeme, komunikujeme a vytvárame. Na to potrebujeme zdroje, činnosti, dodávateľov a partnerov a celé to generuje určité náklady a príjmy. Toto sa volá podnikateľský model, ktorý je potrebné pre každú inováciu vytvoriť. Niekedy je inováciou samotný podnikateľský model – ak napríklad vyrábame a predávame bicykle, môžeme ich začať prenajímať alebo zdieľať a začať zarábať napríklad na servise. Môžeme predávať veľké vrecia s kávovými zrnami, alebo spracovanú kávu, ktorú si človek doma sám uvarí, kávu výnimočnej značky, alebo kávu v kaviarni. Cena za gram kávy je v každom z týchto podnikateľských modelov iná, ale iná je aj hodnota – pôvod kávy, chuť kávy, značka kávy, značka kaviarne, spôsob prípravy kávy a obsluha.
  3. Udržateľnosť – Podnikateľský model pomáha zaistiť udržateľnosť inovácie – ukazuje nám ako vytvárame a doručujeme inováciu, komu, kde a kedy, koľko to celé stojí a zarába v čase. Veľa inovátorov sa „zaľúbi“ do svojho nápadu a riešenia a podľahnú niekedy nereálnym predstavám. Keď hovoríme o testovaní inovácie, tak netestujeme len samotné riešenie (či bicykel funguje alebo káva chutí), ale či to zákazníci kupujú tak, ako sme si to namodelovali v podnikateľskom modeli. Testujeme teda podnikateľský model a veľmi často ho musíme meniť, ak sme napríklad zle definovali skupinu zákazníkov, ich preferencie, komunikačné a distribučné kanály a pod.
  4. Ekológia – inovácia zlepšuje životné prostredie tým, že znižuje škodlivé funkcie výrobku alebo služby – emisie, odpad, spotreba energie, hluk a ďalšie negatívne vplyvy. Mnohé „inovačné“ projekty sa snažia redizajnovať výrobky a pridávať im rôzne moderné atribúty – bio, fresh, eco, turbo, mega, hyper, super, high tech a manipulujú tak zákazníkov a nútia ich kupovať nové výrobky a vyhadzovať staré. Ekológia znamená aj slušné správanie sa k zákazníkom, nepoužívanie klamlivej reklamy alebo znižovania životných cyklov výrobkov len preto, aby sa predávalo a vyhadzovalo stále viac. Mali by sa eliminovať aj obaly, zbytočná preprava a obťažovanie zákazníkov reklamou a rôznymi marketingovými manipuláciami a klamstvami. Na inovácie sa niekedy pozeráme iba z technického hľadiska a niekedy mám pocit, ako keby všetci ľudia mali študovať nové technológie a prispôsobovať sa im. Výsledkom je, že nás technológie začínajú ovládať. V práci, alebo v športe optimalizujú výkonnosť ľudí, stimulujú zákazníkov k nakupovaniu a iným aktivitám na internete alebo pomáhajú sledovať a manipulovať ľudí. Niektorí manažéri sa začínajú podobať strojom a niektorí politici mediálnym produktom na internetových sieťach. Nové technológie sa však majú prispôsobovať ľuďom a majú nám pomáhať, aby sme mali viac času na to, čo nás robí ľuďmi – empatiu, lásku, kreativitu a tvorenie, pomoc druhým a hľadanie svojej vlastnej cesty a povolania.
  5. Experimenty – inovácie nefungujú ako linky, kde z nápadu, vznikne riešenie, prototyp a potom úspešná inovácia s nadšenými zákazníkmi. Mnohé prvotné nápady a riešenia sú neúspešné, drahé, niektoré podnikateľské modely zákazníci neprijmú, alebo ich prijme iba veľmi malá skupina zákazníkov. Inovačný proces je teda séria mnohých experimentov, kde sa kombinuje kreativita s trpezlivosťou, nadšenie s vytrvalosťou, odvaha a veľké očakávania s pokorou a schopnosťou prijať neúspech. Experimenty sa treba naučiť riadiť tak, aby sme pri nich neohrozovali inovátora a jeho zákazníkov. Treba experimentovať v malom, s obmedzeným rozpočtom a rizikom.
  6. Prepájanie svetov – pre úspešnú inováciu musí inovátor pochopiť svet svojho zákazníka – kto to je, čo robí, aké má hodnoty a preferencie, ako žije, pracuje, rozhoduje sa a nakupuje, aký jazyk používa a pod. Dôležité je však poznať aj iné svety, okrem svojej vlastnej špecializácie. Výrobca automobilu niekedy možno hľadá riešenie, ktoré už existuje v letectve (napríklad znižovanie hmotnosti) alebo farmár nájde inšpiráciu v počítačovej firme (napríklad internetový predaj a logistika). Je preto dobré, aby sa inovátori naučili otvárať dvere do rôznych svetov, pozerať sa do rôznych odvetví a špecializácií, ale aj do histórie a budúcnosti, filozofie, umenia a hľadať tam inšpirácie.
  7. Nové objavy a technológie – každý deň vznikajú rôzne objavy, nové materiály a technológie. Spomeňme si na to, aké zmeny do inovácií priniesli napríklad technológie na výrobu elektriny, lietanie, internet, MP3, digitálna fotografia a video, alebo 3D tlačiarne, magnetická rezonancia, svietidlá LED, karbónové vlákna a pod. Je preto potrebné, aby inovátori sledovali tieto trendy, lebo inovácia väčšinou nevzniká novým objavom a jeho patentovaním, ale nájdením novej aplikácie.
  8. Prekonávanie obmedzení – inovácie nevznikajú z blahobytu a nadbytku, ale z nedostatku a obmedzení. Keď napríklad koronavírus ohrozuje ľudí a obmedzí sa ich pohyb a komunikácia, tak veľmi rýchlo vzniknú služby rozvozu jedla, vývoja a výroby respirátorov a ochranných štítov, dezinfekčných brán a klimatizácií, digitálnej komunikácie na diaľku a pod. Obmedzenia, protirečenia a na prvý pohľad neriešiteľné problémy sú hlavným motorom inovácie. Firma Baťa narástla v čase najväčšej hospodárskej krízy, firma Toyota vybudovala svoju flexibilitu a kvalitu z finančných a technických obmedzení po druhej svetovej vojne, dobrou ukážkou inovačného postupu je aj práca tímu Apollo 13, kde tím expertov zachraňuje životy astronautov pri technických a časových obmedzeniach.
  9. Kreativita a disciplína – pri inováciách sa často zdôrazňuje kreativita. Pri rôznych brainstormingových stretnutiach sa generuje čo najviac rozličných nápadov, pričom nie je dovolená kritika. Je správne, ak sa na začiatku vytvorí čo najviac rôznych nápadov a smerov riešenia, ale inovácie nemôžu zostať iba vo fáze neustáleho generovania nápadov a projektov. V určitej fáze je potrebné vybrať a vzájomne skombinovať najlepšie nápady a riešenia a disciplinovane ich dopracovať a dotiahnuť do konca. Kým v úvodných fázach projektu sa neodporúča kritika, ktorá zabíja nápady, v záverečných fázach je kritický pohľad, ktorý pomôže identifikovať a odstrániť riziká, nutný. Kreativita nemôže končiť iba pri generovaní nápadov a ich lepení na farebných lístočkoch na stenu, ale je potrebné aj disciplinované experimentovanie, skúšanie, testovanie a opravovanie, kde niekedy príliš kreatívni ľudia zlyhávajú.
  10. Detaily a zmysel pre dokonalosť – pri inováciách býva kreativita často spájaná aj s časovým tlakom. Byť prvý na trhu s prevratným riešením znamená nielen vyššie zisky, ale aj postavenie lídra, ktorý definuje cenu a pravidlá. Prísť k zákazníkom s nedokonalým prototypom je niekedy aj nutnosť, aby sme zbytočne nemíňali veľa peňazí, čím skôr získali reálnu spätnú väzbu a mohli naše riešenie upraviť. Nesmieme však zabúdať, že inovácia je cesta k dokonalosti – pripomeňme si, že inováciou pridávame úžitky a odoberáme škodlivé funkcie. Ak sa medzi najinovatívnejšími firmami sveta objavujú spoločnosti ako Apple, 3M, Google, Vorwerk, Virgin Group, Tesla, Lego, Miele, Toyota alebo Dyson, tak ich riešenia sa vyznačujú doťahovaním technických aj dizajnérskych detailov k dokonalosti.

Všimli ste si, že inovácie sú plné protirečení? Často chceme, aby bol výrobok pevný a ľahký (kompozit), malý a veľký (teleskop), rovnaký a odlišný (modularita a kustomizácia na konci). Aj práca v inovačnom tíme je plná protirečení – potrebujeme veľkú odvahu na prekonanie obmedzení a paradigiem, ale aj pokoru pred tým, aby sme rešpektovali zákazníkov a životné prostredie. Potrebujeme byť kreatívni, ale aj disciplinovaní, rýchli, ale musíme mať aj čas na dokonalé prepracovanie všetkých detailov. V určitej fáze inovácie musíme byť schopní prekonať súčasný pohľad na svet, ale v ďalšej fáze musíme vedieť prijať aj to, že prichádzajú iní, lepší, ktorí prinesú iný pohľad na svet a pošlú naše „úžasné“ riešenia do minulosti.  Inovácia je ako evolúcia a život. Myšlienka sa mení na riešenie, prototyp a produkt. Rodičom sa narodí dieťa, nevie samo fungovať, potrebuje pomoc a rodičia mu pomáhajú rozvíjať sa. Dieťa prekoná závislosť na rodičoch, dospeje, stane sa nezávislým a hľadá vzájomnú závislosť a synergiu s druhými – a rodia sa ďalšie deti, vnikajú nové znalosti a skúsenosti. Aj prvé inovácie potrebujú pomoc, zdokonaľovanie, odstraňovanie nedostatkov, rozširovanie svojho dosahu a zvyšovanie výkonu. Každá inovácia po čase zaniká, aby prišlo na svet niečo nové, lepšie a posunulo kvalitu života ľudí ďalej. Takto to funguje, aj keď sa nám cez správy v médiách nezdá. Ale fakty hovoria opak – vďaka inováciám žijeme dlhšie a kvalitnejšie, za jednu hodinu práce si dnes vieme kúpiť viac jedla, energie, svetla, mobility aj informácií a vzdelania. Žijeme v humánnejšom a bezpečnejšom svete a kvalita života ľudí sa zvyšuje. Ak tomu neveríte, môžete si preštudovať napríklad – https://ourworldindata.org/, Hansa Roslinga alebo Petra Diamandisa.

Ak vám tento článok aspoň trochu pomohol pochopiť inovácie som rád. Ak ste sa rozhodli stať sa inovátormi a opravármi sveta som ešte radšej. Pokojne ho môžete kopírovať a šíriť medzi ľudí. Ak neprepíšete moje autorstvo na seba, budem rád. Inovátori nekradnú a nekopírujú. Nazývajú to inšpiráciou a učením.

0