1. Čo by sme mali robiť v tomto období?

–        Byť vzorom a oporou pre ostatných.

–        Pozorne sledovať ľudí okolo seba. Zamerať sa na ich prístup k povinnostiam, úroveň spolupatričnosti a inovatívnosť. Budovať svoj silný budúci tím.

  1. Čoho by sme sa mali pri pohľade na našu minulosť, definitívne vzdať?

–       Prekročiť tieň pohodlnosti a uvedomiť si, že len tvrdá práca prináša ovocie. Túto prácu nedelegovať na ostatných ale samostatne ju vykonávať.

–       Neustáleho naháňania sa za rastom, ktorý je definovaný kvantitatívnymi ukazovateľmi. Spomaliť a zamerať sa na kvalitu.

  1. Na čo by sme sa mali zamerať v budúcnosti?

–       Školstvo. Nie v budúcnosti ale okamžite. Pretože jeho úroveň fatálne ovplyvňuje našu budúcnosť.

–       Chcem, aby boli školy miestom, kde sa deti tešia, lebo denne sa oboznamujú so vzrušujúcim obsahom, ktorý im so zanietením prednáša dobre naladený a dobre motivovaný učiteľ. Chcem, aby sa na voľné pracovné miesto učiteľa hlásilo toľko záujemcov, že školy si budú mať problém vybrať, pretože učiteľom by chcel byť každý.

0