1. Čo by sme mali robiť v tomto období?
 • Viac ako inokedy dávať istotu zamestnancom cez prijímané opatrenia pre ochranu ich zdravia a pre udržanie finančnej stability firmy
 • Viac ako inokedy komunikovať (napr. all empl. meeting namiesto kvartálne aj 2x mesačne – samozrejme virtuálne, využitie Teams)
 • Viac ako inokedy byť k dispozícii odpovedať na otázky – transformovať strach do pochopenia potreby spoločnej DISCIPLÍNY ZODPOVEDNOSTI-SPOLUPRÁCE  za účelom (Prečo) zachovania ZDRAVIA a ZAMESTNANOSTI
 • Pomoc v komunite (napr. pre nemocnicu v Považskej atp.)
 • Relaxovať – Meditovať – Premýšľať o PODSTATE
 1. Čoho by sme sa mali pri pohľade na našu minulosť, definitívne vzdať?
 • Rád by som povedal: Ekonomiky založenej na „Spotrebe“ , „Nekonečnom raste“ a „Zisku“  …. ale obávam sa, že až tak ďaleko nás Korona neposunula 
 • Závisti …
 1. Na čo by sme sa mali zamerať v budúcnosti?
 • Na vývoj technológií pre udržanie života a zdrojov na planéte
 • Na spolupatričnosť a vzťahy …
4