1/ Čo by sme mali robiť v tomto období?

Ako záchranári – zachráň seba a potom zachraňuj ostatných. V maximálnej miere ochrana vlastného zdravia a svojich ľudí v našej firme. Dôležité je prežiť ako ľudia aj ako firma, na čo treba cash a dostatok práce, vyťažiť ľudí a stroje. Musíme rýchlo reagovať na dopyty zákazníkov, aktívne vyhľadávať nové dopyty, inováciami nahradiť výpadky vo výrobe a rýchlo reagovať. Musíme sledovať aj nové nariadenia, úľavy a pomoci, aj keď by bolo najlepšie, aby sme žiadnu pomoc nepotrebovali.

2/ Čoho by sme sa mali pri pohľade na našu minulosť definitívne vzdať?

Poviem to citátom: Buď budete slúžiť Bohu alebo peniazom. Prestať s diktátom peňazí – mamony, skončiť s mrzačením ľudstva, pre peniaze moc a chamtivosť.

3/ Na čo by sme sa mali zamerať v budúcnosti?

Potrebujeme rozvíjať zdravý životný štýl, radosť zo života, práce a výsledkov. Podporujme hodnoty ľudí, ako sú dobré vzťahy, dôvera, zodpovednosť, inovatívnosť, sebarealizácia, spolupráca, osobný aj skupinový rast. V biznise prídu mnohé nové výzvy, na ktoré treba rýchlo reagovať a realizovať inovatívne riešenia.

2