1/ Čo by sme mali robiť v tomto období?

  • Zamyslieť sa nad sebou a celou našou spoločnosť, porozmýšľať, čo je príčinou tejto globálnej krízy a aké posolstvo nám odhaľuje.
  • Darovať si pokoj.
  • Prijať strategické rozhodnutia (viera, rodina, morálka, vzťahy, politika, ekonomika, školstvo, a iné).

2/ Čoho by sme sa mali pri pohľade na našu minulosť definitívne vzdať?

  • Poviem to citátom: Buď budete slúžiť Bohu alebo peniazom. Prestať s diktátom peňazí – mamony, skončiť s mrzačením ľudstva, pre peniaze moc a chamtivosť.

3/ Na čo by sme sa mali zamerať v budúcnosti?

  • Návrat ku kresťanskej tradícii, lebo iba ona je zárukou na prežitie ľudstva. Ale tiež by sme sa mali zamerať na vyliečenie spoločenských vzťahov a to nahradiť súperenie spoluprácou, závisť zmeniť na žičlivosť, okrádanie transformovať na agapé (pozvanie k spoločnému stolu), a mnohé iné…
  • Potom tu nastupuje množstvo „detailov“, napríklad ekonomických (využívanie domáceho potenciálu, človek, jeho intelekt a tvorivosť, školstvo, pôda, poľnohospodárstvo, lesníctvo, domáce suroviny, potravinová a energetická sebestačnosť a mnoho iných ďalších…)
2