Srdečná vďaka pán Košturiak za Váš mail. Je pekné, počuť Vás. Rád vám odpovedám na Vaše tri otázky.

  1. Karanténu môžeme dobre zvládnuť, ak nájdeme nájdeme novú rovnováhu medzi blízkosťou a vzdialenosťou, keď si dokážeme štruktúrovať deň. A ak sa nebudeme cítiť ako obeť, ale aktívne budeme odpovedať na výzvu korónovej krízy. A ak vydržíme sami so sebou. Mnísi to vedia: Zostať v cele, nás naučí veľa. Učíme sa poznať seba samého. A vieme, že sme celí a úplne prijatí Bohom.
  2. Mali by sme sa vzdať svojich obáv. Mali by sme odstrániť všetko, čo nás vzďaľuje od druhých ľudí, aby sme mohli zakúsiť blízkosť človeka ako uzdravenie.
  3. Mali by sme si z krízy vziať novú solidaritu a novú vzájomnú zodpovednosť. A mali by sme si vziať so sebou aj nové premýšľanie na tým čo je pre nás ľudí a náš život skutočne nevyhnutné? A mali by sme si vziať so sebou aj nové otvorenie sa Bohu, lebo len v Jeho dobrých rukách sa prenesieme cez všetky krízy.

Prajem vám požehnané Veľkonočné sviatky, vzkriesenie s Kristom do nového života a slobody.

P.Anselm, Abtei Münsterschwarzach

V tomto čase sme viac v tichu a sami so sebou. Možno tak budeme lepšie počuť anjelov ticha a pomalosti tak, ako o nich hovorí P. Anselm Grün.

1