Mnohé, hlavne veľké firmy, sa topia v zložitých hierarchických alebo maticových štruktúrach. Výsledkom sú byrokracia, pomalosť, plytvanie, náklady a nízka motivácia ľudí. Firmy, ktoré dokázali vytvoriť samostatné podnikateľské jednotky (samostatné dielne, fraktály, améby, micro enterprises – napr. Baťa, Kyocera, Google, Uber, Zapos, Haier) dosahujú výborné výsledky.

Vidím budúcnosť firiem v tom, že majitelia alebo vrchoví manažéri by mali vytvárať platformu spolupráce (kultúra, infraštruktúra, správni ľudia v správnych roliach) a umožniť ľuďom naplno rozvinúť svoje talenty tam, kde môžu vytvárať najväčšie hodnoty a nachádzať v práci radosť a uspokojenie. Základné princípy sú naznačené na obrázku.

modul

Fungovanie:

 1. Platforma rozvíja kultúru, značku, stratégiu, ľudí a znalosti
 2. Podnikateľské jednotky samostatne podnikajú vo vybraných segmentoch. Ich vznik/zánik schvaľuje platforma podľa biznis modelov a testov na pilotných zákazníkoch
 3. Buduje sa základňa “hráčov” – manažéri, projektoví manažéri, programátori, kauči, inovátori, obchodníci, analytici, konzultanti, servisní technici a pod. Hráči sú hodnotení (ranking) a môžu sa presúvať medzi podnikatelskými jednotkami za danych pravidiel a po schválení manažéra jednotky v prípade kapacitných problémov, straty výkonu, únavy a vyhorenia a pod.

Veľa sa rozpráva o exponenciálnych technológiách, ale menej o tom, že výkon technológií je v rukách ľudí. Majitelia firiem si už uvedomujú, že rozdiel medzi dobrou a výnimočnou firmou je v ľuďoch a nie v technológiách.

Tu je niekoľko tém, ktoré riešia manažéri v exponenciálnych organizáciách:

 • Ako zmeniť hierarchickú a nepružnú organizáciu na rýchlu a pružnú sieť?
 • Ako definovať a zlepšovať BPI ľudí (Behaviour Performance Indicators), ktoré následne zlepšujú aj KPI (Key Performance Indicators) procesov?
 • Ako premeniť „ľudské zdroje“ a „zamestnancov“ na spolupodnikateľov a inovátorov?
 • Ako budovať veľkú firmu tak, aby si zachovala výhody malej firmy – agilitu, podnikateľstvo, inovatívnosť, proaktivitu, jednoduchosť a zdravý rozum?
 • Ako merať a zlepšovať Index byrokracie v podniku (BMI – Bureaucracy Mass Index)?
 • Ako maximálne uplatniť individuálne talenty jednotlivých spolupracovníkov vo firme?
 • Ako vytvoriť organizáciu, v ktorej nie je potrebné definovať ľuďom prácu, dávať im presné inštrukcie a príkazy a kontrolovať ich?
 • Ako správne integrovať ľudí a exponenciálne technológie?
 • Aké metódy a systémy používať pre riadenie firmy ako živého organizmu (autopoiesis, antikrehkosť, adaptabilita a pod.)?
 • Ako vtiahnuť ľudí do neustálych zmien tak, aby v práci nachádzali radosť a zmysel?
 • Ako budovať kultúru otvorenosti, slušnosti, zodpovednosti, slobody, dôvery a spolupráce?

Je zaujímavé, že mnohé na technologických konferenciách a seminároch sa v poslednej dobe stále viac rozpráva o hodnotách, zmysle, emocionálnej inteligencií, dôvere a spolupráci. Do našich podnikov prichádza s exponenciálnymi technológiami aj nová generácia ľudí, ktorí vyrástli v inom prostredí a majú iný pohľad na svet ako ich rodičia a učitelia. Ako organizovať podniky tak, aby sme prepojili kreativitu s disciplínou, slobodu so zodpovednosťou, šťastie v práci s výkonnosťou a aby stroje a peniaze slúžili ľuďom a nie naopak?

Týmito témami sa budeme zaoberať na našom seminári 20.11.2019 o exponenciálnych organizáciách v Žiline. Budeme hovoriť aj o čerstvých dojmoch z návštevy spoločnosti Haier v Číne.

exp

zdroj: Salim Ismail

0