Stretávam sa s tým, že rôzni ľudia vidia tú istú situáciu úplne odlišne. Rozprávam sa s dvoma pracovníkmi v tej istej firme. Jeden má nadpriemerný výkon a ten druhý mizerný. Ten prvý mi hovorí, že robí na pol plynu a v poslednom zamestnaní sa narobil oveľa viac. Ten druhý sa sťažuje, že má práce vyše hlavy a pod takým tlakom už nedokáže pracovať. Jeden má pocit, že je na rekreácii a podáva dobré výkony, druhý sa sťažuje na pracovný teror a výsledky nevidieť. Ten prvý má už za sebou ťažké projekty aj životné skúšky, ten druhý, vo veku jeho syna, nedávno skončil školu a začal pracovať. Kedysi fungovali ľudia tak, že každý dostal pridelenú presnú pracovnú pozíciu s popisom práce a šéfa, ktorý ho kontroloval. Človek bol zamestnaný a mal robiť to, čo mu niekto pripravil alebo prikázal. Dnes sa už ľudia nezaraďujú do presne definovaného „chlievika,“ ale dostávajú role, v ktorých môžu rozvíjať svoj talent a definovať si prácu tak, aby mohli vytvárať čo najväčšiu hodnotu a našli v práci aj uspokojenie. Aká je realita? Ľudia sú rôzni. Niekto je podnikateľský typ a vytvorí si svoju pozíciu sám. Stretávam takýchto ľudí v podnikoch aj na univerzitách – nájdu si zaujímavý projekt, partnerov, financie aj zákazníkov. Nepotrebujú šéfov, ale podmienky. Potom sú takí, ktorým stačí naznačiť a oni pochopia, prípadne sa naučia a urobia, čo treba. Ale sú aj takí, ktorí potrebujú presne vysvetliť, čo by mali urobiť – a neurobia nič, alebo niečo úplne iné. Stretávam aj ľudí, ktorí majú pocit, že sa veľa narobia a nie sú za to ocenení. Je zaujímavé, že tí, čo sa skutočne narobia, tieto pocity nemajú. Nedocenení majú možno nápady, niekedy ich dokonca napíšu aj na farebné lístočky, logicky ich usporiadajú na tabuli, pridelia im priority, prípadne ich odfotia alebo spracujú do prezentácie. A čakajú, že sa to urobí. Lenže server na to kašle a ani powerpointu sa nechce. A tak sa generujú nápady, kartičky a úlohy, ktoré nemá kto urobiť. A zaznievajú výzvy typu: „Malo by sa to, bolo by dobré, keby niekto…“ Keď sa pokúsite presvedčiť týchto „kreatívnych inovátorov“, že inovácia nevzniká na tabuli ale u zákazníka, ktorý za ňu zaplatil, tak majú reči o tom, že pod tlakom sa ťažko pracuje, že peniaze nie sú všetko, že výsledky neprichádzajú hneď a podobne. Lenže takto výsledky neprídu nikdy. Farebné lístočky nepozoskakujú zo steny na zem, nepremenia sa na nové produkty, služby, procesy a biznis modely a nerozutekajú sa k zákazníkom. Nestane sa vôbec nič. Okrem toho, že sme stratili energiu a čas. Pomôžte tomu, kto bez slova všetko urobí. A tomu, kto iba rozpráva ako sa narobí, prácu pridajte, alebo mu pomôžte, aby odišiel.

Problém je v tom, že tí ktorí ťahajú, robia a majú výsledky si myslia, že by mohli urobiť aj viac. A tí, ktorí nevedia premeniť nápady na akcie a výsledky, majú pocit, že už viac „urobiť“ nedokážu. A pritom nerobia nič, pretože myšlienka bez realizácie je obyčajné plytvanie – talentom, časom aj kapacitami ostatných. Často sa ma ľudia pýtajú, čo majú robiť so svojimi nápadmi. Hovorievam im, aby si ich strčili za klobúk. Keď niekto nevie, čo má robiť so svojim nápadom, tak načo premýšľa? Nápad je na to, aby sme ho vyskúšali a realizovali. Viem, nie všetko, čo nás napadne sa dá realizovať a nie všetko prinesie úžitok. Chcem iba naznačiť, že firmy a ľudia nežijú z brainstormingov, workshopov a kartičiek s nápadmi, ale z ich realizácie.

Aby som len tak netrepal dve na tri, aj ja som sa pokúsil niečo urobiť. Definoval som tri hlavné prekážky toho, prečo firmy strácajú svoju výkonnosť:

  1. Nedoťahovanie vecí do konca a neschopnosť koncentrácie sa na dôležité veci.
  2. Slabá spolupráca a vysoká byrokracia.
  3. Obavy zo zmien a neistota z toho, ako naše akcie dopadnú.

Nuž čo – najhoršia vec je nerobiť nič a čakať ako to dopadne. Ak chcete niečo urobiť, môžem vám pomôcť identifikovať hlavné príčiny pasivity, nespolupráce a nízkej realizačnej schopnosti. Mám na to pripravený workshop. Už som vám ho pred časom predstavil, ale nikto nereagoval. Asi to všade funguje, pomyslel som si. Alebo sa vám do toho nechce? Povedal som si, že mať myšlienku nestačí a tak vás budem pokúšať a otravovať ďalej. Tu je program workshopu, o ktorom hovorím:

9:00 – 10:30 – Ako doťahovať veci do konca a koncentrovať sa na dôležité veci a priority. (príčiny, riešenie, príklady, čo podporiť, čoho sa vzdať a čo nové zaviesť)

Tipy: Menej cieľov, ich pravidelné sledovanie a vizualizácia, výsledky a ukazovatele procesov, vyčlenenie času na dôležité veci, 4 kvadranty času, naučiť sa povedať nie, hlboká práca, manažment aktivít v čase a agilné riadenie projektov.

11:00 – 12:30 – Ako zvýšiť dôveru, zlepšiť spoluprácu a eliminovať zbytočnú byrokraciu.

(príčiny, riešenie, príklady, čo podporiť, čoho sa vzdať a čo nové zaviesť)

Tipy: Dôvera vyžaduje integritu, odbornosť a výsledky, viac dôvery = menej kontroly a byrokracie, zjednodušovanie práce – redukcia zbytočností, organizácia, chybuvzdornosť, modularita, zdieľanie zdrojov, obsluha z jedného miesta, digitalizácia, úzke miesta, redukcia čakania, odstraňovanie medzičlánkov, samoobsluha, agilita a sprinty, adaptabilita, spoločný jazyk.

13:30 – 15:00 – Ako využiť zmeny vo svoj prospech a odstrániť obavy zo zmien a neistoty.

(príčiny, riešenie, príklady, čo podporiť, čoho sa vzdať a čo nové zaviesť)

Tipy: Pozorovanie zmien, pochopenie, podniknutie akcie, stará a nová firma, inovácie a prototypy nových riešení, vtiahnutie ľudí do zmien, premena ohrozenia na príležitosť, rozdelenie zmeny na menšie časti, analýza rizík a prekážok.

15:30 – 16:30 – Zhrnutie a akčný plán

A prihlásiť sa môžete tu – kostur@ipaslovakia.sk. Budem to robiť priamo vo firme s ľuďmi, ktorí to myslia vážne a nechcú skončiť iba s tým, že si polepíme lístočky na stenu a vyfotíme sa. Majte sa dobre. Idem študijnú cestu do čínskych podnikov, ktoré idú rýchlo dopredu. A my si tu rozprávame o tom, že máme toľko práce, že nám už nezostal čas na to, aby sme mohli pracovať. Po návrate nás čakajú ďalšie stretnutia Podnikateľskej univerzity – v Koyo Bearings, v Prádelne Šopík a v Koma Modular. A stretneme sa aj na poslednom module seminárov Očakávajme neočakávané v Žiline. V novembri začína aj nová skupina Podnikateľskej univerzity. V novom roku nás čakajú ďalšie stretnutia vo firmách OMS Lighting, I.D.C. Holding, Linet, Velux, Vatmann, BTL, Eyelevel, Inovato, Danfoss, CEiT, Fraunhofer IPA Stuttgart, MTS, Škoda Auto, Intemac, KSK, Švec Group, VÚTS a i.

0