Pripravil som nový seminár. Ak máte záujem, napíšte mi.

V mnohých firmách vidím stále rovnaké situácie – nedoťahovanie vecí do konca, neschopnosť sústrediť sa na skutočné priority, množstvo zbytočných činností a plytvania. Ľudia sú často preťažení a napriek tomu firme utekajú strategické príležitosti. Strach zo zmien a súperenie namiesto spolupráce sú sprievodné javy.

Ak sa niečo podobné vyskytuje aj vo vašej firme, tak by vás mohol zaujať môj workshop:

9:00 – 10:30 – Ako doťahovať veci do konca a koncentrovať sa na dôležité veci a priority. (príčiny, riešenie, príklady, čo podporiť, čoho sa vzdať a čo nové zaviesť)

Tipy: Menej cieľov, ich pravidelné sledovanie a vizualizácia, výsledky a ukazovatele procesov, vyčlenenie času na dôležité veci, 4 kvadranty času, naučiť sa povedať nie, hlboká práca, manažment aktivít v čase a agilné riadenie projektov.

11:00 – 12:30 – Ako zvýšiť dôveru, zlepšiť spoluprácu a eliminovať zbytočnú byrokraciu.

(príčiny, riešenie, príklady, čo podporiť, čoho sa vzdať a čo nové zaviesť)

Tipy: Dôvera vyžaduje integritu, odbornosť a výsledky, viac dôvery = menej kontroly a byrokracie, zjednodušovanie práce – redukcia zbytočností, organizácia, chybuvzdornosť, modularita, zdieľanie zdrojov, obsluha z jedného miesta, digitalizácia, úzke miesta, redukcia čakania, odstraňovanie medzičlánkov, samoobsluha, agilita a sprinty, adaptabilita, spoločný jazyk.

13:30 – 15:00 – Ako využiť zmeny vo svoj prospech a odstrániť obavy zo zmien a neistoty.

(príčiny, riešenie, príklady, čo podporiť, čoho sa vzdať a čo nové zaviesť)

Tipy: Pozorovanie zmien, pochopenie, podniknutie akcie, stará a nová firma, inovácie a prototypy nových riešení, vtiahnutie ľudí do zmien, premena ohrozenia na príležitosť, rozdelenie zmeny na menšie časti, analýza rizík a prekážok.

15:30 – 16:30 – Zhrnutie a akčný plán

0