Myslíme si, že naše myšlienky a plány sú dôležité. Často nás ovláda naše ego, strach a túžba po moci. Niekedy sa spamätáme a chceme sa stať lepším človekom. Ale my nim sme. Niekde hlboko v našom vnútri, pod nánosmi našich myšlienok a predstáv, je dobro v nás. Necítime ho, nepočujeme, nerozvíjame ho. Sme obkľúčení kričiacim svetom a naše ego nám diktuje naše túžby a aktivity. Nevieme sa zastaviť, odpojiť od vonkajších stimulov a vnútorných ambícií. Poklad prítomného okamihu obetujeme budúcim víziám a plánom. Eckhart Tolle píše: „Ego začne prítomnú chvíľu považovať za prekážku, ktorú treba prekonať. A tu je pôvod netrpezlivosti, frustrácie a stresu, ktoré v našej kultúre tvoria súčasť každodenného, takzvaného normálneho života. Život, ktorý prebieha teraz, sa vníma ako problém. Rodíte sa do sveta problémov, ktoré treba najprv vyriešiť, aby ste mohli byť šťastní, spokojní, alebo konečne začať žiť. Je tu však jeden háčik. Vždy, keď vyriešite nejaký problém, vzápätí sa objaví ďalší. Ak teda prítomnú chvíľu vnímate ako prekážku, problémy nebudú mať konca kraja.“

Vladko Maslák ma naučil jednu vec – prestaň toľko plánovať a zaoberať sa tým, čo si myslíš, že je dôležité. Modli sa, nepros o to, čo chceš ty, iba počúvaj Boží hlas, odovzdaj sa Božej vôli. Boh má oveľa lepšie projekty a zdroje ako my. Tento svet nás poháňa k neustálej aktivite s cieľmi – peniaze, moc a sláva. Sme totálne zamestnaní vlastnými myšlienkami a plánmi. Namiesto koňa, meča a brnenia sme dnes vyzbrojení novými technológiami a cítime sa pánmi sveta. V stave neustálej aktivity hlava ovláda naše srdce. Pokoj, ticho, odovzdanie sa prítomnosti a danej chvíli nie je pasivita, ale aktívny a tvorivý prístup. Vzdať sa svojich názorov a plánov môže byť cesta k pravde. Snívajme Boží sen tak, ako o ňom píše Charles Péguy:

sen

Charles Péguy (1873-1914), preložil Bernard Mišovič, SJ

sen

Obraz:  Stano Dusík 1988  Srdce sveta  ( 15×20, ceruzka, tempera/akrylik) – zo súkromnej zbierky JB. v Bázeli, CH

Foto: Miroslav Saniga, 2018

0