Diabol rozdeľuje a vládne, Boh spája a miluje. V médiách vidíme často útoky, ktoré vnášajú medzi ľudí zlo a nenávisť. Výsledkom sú nielen vyčerpávajúce hádky, alebo aj skutočné boje a vojny, ale aj to, že tí, ktorí sa nemajú radi a nie je medzi nimi dôvera, nedokážu spolupracovať. Motorom rozdeľovania je často naša pýcha.

Spájanie je možné na základe prijatia a odpustenia. Motorom spájania je láska. Predstavte si Boha, ktorý vidí v priamom prenose všetky naše chyby, hriechy a pády. Nás, aj všetkých ostatných ľudí na svete, vo všetkých časoch. Keby nám začal vyčítať naše poklesky, už by sme možno ani nevstali. Ale on nám podáva ruku, dvíha nás a neustále nám prejavuje svoju lásku – bez ohľadu na to, akí sme. Niekedy si povieme: „Prečo ma Pán takto trestá.“ On netrestá, trestáme sa sami tým, že sme niečo prehliadli alebo ignorovali, tak ako keď vbehneme veľkou rýchlosťou do zákruty a havarujeme.

V ktorom tíme chcete hrať? V tom, čo bude rozdeľovať, alebo v tom, ktorý bude spájať. Rozdeľovači hľadajú na druhých chyby, spájači hľadajú dobro. Rozdeľovači považovali Zacheja, sediaceho na strome, za zlého. Ježiš ho objal a navštívil jeho dom. Tí prví bojujú proti a odsudzujú, tí druhí bojujú za a odpúšťajú. Každý z nás asi urobil zlé veci, za ktoré sa hanbí. Keď namaľujem obrázok a niekto mi povie, že sa mu nepáči, tak hovorí o obrázku, nie o mne. Keď urobím niečo, čo nedopadne podľa mojich predstáv a výsledok je zlý, to ešte neznamená, že som kazisvet. Nevyšiel mi projekt podľa plánu a ide sa ďalej. Ak sú naši v hokejisti v niečom svetová špička, tak práve v tomto – zabudnime na tento zápas, ide sa ďalej 🙂

„Hriech ľudí rozdeľuje, vylučuje ich zo spoločenstva a vytvára bariéru v samotnom človeku. Odpúšťajúca láska zjednocuje vnútorne rozpolteného človeka a znova ho prijíma do spoločenstva. Opäť v ňom môže prúdiť život a láska,“ hovorí P. Anselm Grün, OSB, ktorého som teraz sprevádzal tri dni na cestách. Mal som tak zadarmo duchovné cvičenia. Zaujalo ma, keď Otec Anselm hovoril o tom, že evolúčna teória o tom, že najsilnejší prežívajú, bola spochybnená. Prežívajú tí, ktorí majú najviac vzťahov. Pozor, nie záletníci, ale ľudia, ktorí majú vytvorené pozitívne väzby s druhými ľuďmi. Nevíťazí súperenie a sila, ale spájanie a  láska.

Spájanie neznamená, že budeme tolerovať zlo a ustupovať mu, že sa budeme vyhýbať konfliktom, ktoré nás môžu posunúť ďalej. Anselm Grün k tomu hovorí: „Konflikty a spory môžu naznačovať, že zúčastnení majú jeden o druhého záujem. Môžeme ich teda chápať ako výraz živého spolužitia. Práve preto, že ľudia chcú spoločne žiť, sú ochotní sa spolu dohadovať, konflikty znášať a aj ich riešiť. Keby to nerobili, bolo by to skôr znakom nezáujmu a ľahostajnosti jedného voči druhému. Slovo „konflikt“ pochádza z latinského confligere (zraziť sa, naraziť do seba). Keď do seba ľudia narazia, vzniká energia. Konflikty sú preto vždy znamením, že je v hre sila.“

Kríž je vyjadrením rozporu, protikladov, konfliktov a trápenia. Niesť svoj kríž znamená vydržať trápenia, vyriešiť konflikt a dostať sa na vyššiu úroveň. Vyriešiť konflikty v našom vnútri nám pomáha vyriešiť ich aj v našom okolí a premeniť to, čo nás rozdeľuje, na silu spojenia.

Ďakujem Otcovi Anselmovi a všetkým vám, s ktorými sme prežili pekné chvíle, v ktorých si uvedomujeme dôležité veci pre život vytvárame vzťahy, ktoré nám pomáhajú prežiť. Pán tento víkend spájal a uzdravoval. Vďaka aj za Tvoj „koncert“ v Sampore Denis Blaho, Vrátil si sa do pekných obrazov zo svojho detstva, v ktorých si bol rozprávačom pre svocjich spolužiakov.

IMG_0516

IMG_0546

IMG_0537

IMG_0507

anselm1

anselm

IMG_0562

foto: Štefan Fogelton, JK

0