Pozorujem občas mladých ľudí. Mnohí pôsobia, že sa nevedia rozhodnúť. Je to však pre nich ťažšie, ako to bolo pre nás v ich veku. Majú oveľa viac možností, stimulov a informácii. Rozhodovacia funkcia je zložitejšia, ako výber medzi dvoma možnosťami, ktoré sme mali napríklad pri nakupovaní v obchode my – majú alebo nemajú. Väčšinou nemali. A tak sme ešte aj ušetrili. Dnes je to ťažšie – obrovské množstvo výrobkov, neustále sa meniace ceny a „neuveriteľné“ zľavy, rôzne cesty pred mladým človekom, mnoho lákadiel.

V škole nás učili matematické postupy na hľadanie optimálneho rozhodnutia. Ťažšie však bolo definovať kritérium optimalizácie. Dnes máme pri rozhodovaní oveľa väčšie množstvo variantov a veľmi málo času. Rozhodnutia musia byť rýchle. A keď sa nevydaria, každý o nich vie. A tak sa ľudia boja rozhodnúť a čakajú ako to dopadne. A to je niekedy ešte horšie ako nesprávne rozhodnutie.

Ako sa teda rozhodovať v dnešnom komplikovanom svete? Cítime sa ako v obchode s tisíckami konkurenčných ponúk, keď máme 5 minút pred zatvorením? Bojíme sa, čo povedia na naše rozhodnutie druhí? Chceme aby boli všetci spokojní? Váhame a odkladáme naše rozhodnutie? Aj Ignác z Loyoly žil v podobnom svete ako my. Starovek sa dal do pohybu a vznikal chaotický novovek.

Prvým predpokladom dobrého rozhodovania je oslobodenie sa od egoistických výhod pre seba. Byť slobodný teda znamená byť nesebecký, hľadať pri rozhodovaní výhody viac pre druhých. Dalo by sa povedať, že ide o vzdanie sa sebectva a zla v prospech dobra pre všetkých. Keď sa oslobodíme od toho, čo nám škodí, volíme si slobodu k tomu, čo nám prospieva, aby sme sa mohli rozhodovať medzi dobrým a lepším. Ignác z Loyoly má tri stupne rozhodovania:

  1. Božie povolanie, priame osvietenie Bohom. Nedávno sa na našej konferencii niekto pýtal, ako človek spozná, že je to skutočne volanie od Boha. Peter Gombita na to odpovedal, že je to taká sila, že človek jednoducho vstane a ide, už viac nepremýšľa.
  2. Druhým spôsobom je vnímanie našich pocitov, emócii, toho, čo prebieha vo vnútri v našej duši. Pomáha nám ticho, rozjímanie, modlitba a pôsobenie Ducha svätého.
  3. Racionálne uvažovanie je u Ignáca až tretím krokom a dalo by sa povedať, že núdzovým riešením. Hlavné kritériá toho rozhodovania sa zameriavajú na „viac ovocia pre druhých (dávanie) a útechy pre seba (prijímanie).“ Kritérium „viac“ nie je zamerané na úspech, peniaze, moc alebo kariéru, ale na to, aby sa svet stal lepším, spravodlivejším, milosrdnejším, láskyplnejším a pokojnejším.

Ber skutočnosť aká je, poraď sa s priateľmi, prepoj srdce, rozum a intuíciu. Prekonaj strach vierou, nerob rozhodnutia v kríze. Poznaj svoje limity, Nevyberaj si kríž a utrpenie, ale prijmi ich, keď prídu. Neľutuj možnosti, ktoré si si nevybral. Nauč sa rozhodnúť, urobiť prvý krok, prijať riziko a odovzdať sa Bohu. To sú niektoré z múdrych rád Ignáca z Loyoly.

Zbavme sa strachu z rozhodovania. A nebojme sa priznať chybu a poučiť sa z nej. Nedávno som bol v divadle a Stanislav Štepka tam povedal vetu: „Chyba je len vtedy chyba, keď po chybe poučenie chýba.“ Tak do toho priatelia – prajem vám správnu odvahu, spiritualitu a vieru pre dobré rozhodnutia vo vašom živote a podnikaní.

Aj o týchto témach budeme diskutovať na našom ďalšom stretnutí Akadémie Dobrého pastiera 3.4.2017 v Kláštore pod Znievom a na našej konferencii Podnikatelia spojte sa 26.-27.4.2017, ktorá sa rýchlo zapĺňa. Aj ja som sa rozhodol, že budem robiť už iba veci, ktoré mi dávajú zmysel a tak môžete so mnou spolupracovať pod strechou Podnikateľskej univerzity alebo Akadémie dobrého pastiera.

0