Pozorujem vo firmách prácu manažmentu a postupne prichádzam k poznaniu, že je často najväčšou prekážkou zvyšovania výkonnosti, aj keď za to berie dosť veľa peňazí. Vytyčuje stratégie a ciele, kontroluje ich plnenie, zamestnáva niekedy svojich spolupracovníkov viac ako náročný zákazník – prezentáciami na poradách, reportmi a tabuľkami a niekedy aj predvádzaním svojho postavenia. Tvári sa, že najlepšie vie, čo je správne a nesprávne, rozhoduje o veciach, ktorým detailne vôbec nerozumie, zdržuje, často si nevie priznať chybu, niekedy tvrdohlavo presadzuje svoje vlastné názory a nerešpektuje druhých, pracuje na udržaní si svojho postavenia. Zavádza do firmy „najlepšie praktiky,“ ktoré obyčajne vôbec nefungujú. Manažéri chodia po fabrike a pracovníci im pripravujú to, čo majú radi, tak ako kedysi Brežnevovi pri cestách po Sovietskom zväze – pekné pracoviská, nástenky a čísla, ktoré potešia.

Žijeme v dobe, keď sa svet podnikania mení veľmi rýchlo. Budúcnosť sa nedá prognózovať a plánovať, treba vykročiť, vyhodnocovať a korigovať ďalšie kroky, učiť sa nové a odúčať sa staré a nepotrebné. Manažéri si radi kreslia obdĺžniky so šípkami – útvary, oddelenia, štruktúry, hierarchie, ktoré síce nikdy nefungovali tak, ako si to predstavoval ich autor, ale každý manažér si v nich našiel svoje kráľovstvo.

Sedel som nedávno so slovenským podnikateľom, ktorý porovnával svoju firmu s partnerskou firmou v Nemecku. V Nemecku majú veci lepšie pripravené a zorganizovaná a tak jeden pracovník, na najvýkonnejšom zariadení aké existuje, vyprodukuje toľko, ako naši traja priemerní slovenskí pracovníci na priemernom zariadení. Nemec zarobí 3 tisíc a každý z našich po tisícke. Aj my chceme zvýšiť svoju výkonnosť a tak nad troch pracovníkov postavíme manažéra. Celkové náklady sú 5000, ale výkon nestúpa. K manažérovi pridáme koordinátora a takto postupne znižujeme výkonnosť našej firmy.

Som presvedčený, že hierarchie, pavúky, strategické plánovanie a vytyčovanie cieľov zhora nadol, kontrola a vynútená disciplína, audity, byrokracia a alibizmus vedú skôr k paralýze ako výkonnosti firmy.

Do firiem nastupujú mladí ľudia. Sú našťastie iní ako my. Neakceptujú autority, ktoré autoritami nie sú, neposlúchajú príkazy, ktoré im nedávajú zmysel. Poznám manažérov, ktorí si potrpia na svoj status. Rozdávajú úlohy, kontrolujú a zdržujú. Nemajú v novom svete šancu – potrebujeme odborníkov, podnikateľov, kreatívnych ľudi, čo vedia niesť zodpovednosť za svoju prácu – dosť bolo manažérov a manažmentu. Len prekážajú a zdržujú. Ak chcete ušetriť a zvýšiť výkonnosť svojej firmy – zrušte manažment.

Toto sú hlavné chyby, ktoré vidím u manažérov v podnikoch:

1. Pýcha a podceňovanie druhých

2. Neschopnosť prijat spätnú väzbu

3. Predvádzanie sa a budovanie svojej pozície

4. Rozhodovanie o veciach, ktorým vôbec nerozumie (ale myslí si, že áno)

5. Ješitnosť a urážanie sa

6. Budovanie Potemkinovských dedín

7. Klamanie a neschopnosť priznať si chybu

8. Chýbajúca statočnosť

9. Manipulovanie, ktoré sa učí v manažérskych kurzoch

10. Neschopnosť vidieť veci v okolí a reagovať na ne

0