G.B.Shaw kedysi povedal: „Rozumní ľudia sa prispôsobujú svetu, nerozumní sa pokúšajú prispôsobiť si svet podľa seba. Celý pokrok teda závisí od nerozumných.” Je zaujímavé sledovať ľudí, ako niekedy reagujú na nové veci a zmeny – najskôr sa smejú, potom protestujú, niekedy bojujú proti zmene, napokon rezignujú a musia zmenu prijať. Nehovorím o módnych trendoch, ale o nezvratných zmenách, ktoré ľudstvo sprevádzajú v celej histórii. Zmeny prichádzali s kolapsmi spoločností, prírodnými katastrofami alebo priemyselnými revolúciami. Ľudia sa postupne menili z lovcov, poľnohospodárov, výrobcov a poskytovateľov služieb.

Často hovorím o tom, že budúcnosť nevidím v obrovských fabrikách, skladoch, supermarketoch a kamiónoch na cestách, ale v lokálnej výrobe a spotrebe. Ľudia si niekedy lokálnu výrobu predstavujú ako gazdu s kosou, dedinského mäsiara alebo obuvníka, tak ako to poznáme od našich starých rodičov. Nie je to tak dávno, čo si ľudia, používajúci kone, nevedeli predstaviť autá, tak ako si mnohí dnes nevedia predstaviť mestá bez áut. Podobne ako zmizli mnohé manufaktúry a linky, ktoré poznáme z filmu s Charlie Chaplinom, zmiznú i mnohé veci, bez ktorých si dnes život nevieme predstaviť. A zmiznú oveľa rýchlejšie, ako to bolo v minulosti. Keď som ako malý chlapec chodil ku starým rodičom, farebný televízor nemal nikto, videli sme ich iba v časopisoch zo Západného Nemecka. Písací stroj a telefón malo v dedine iba pár ľudí, žiadne počítače ani mobilné telefóny. Niekedy hovorím alebo píšem o zmenách, ktoré prichádzajú a ľudia sa mi smejú. V poriadku, hovorím si, zaradím sa radšej medzi nerozumných. Aj môj otec hovorí o mne, že som rojko, snívam a vidím veci lepšie aké sú, na seminároch sa niekedy účastníci usmievajú a hovoria, že som čudný, zvláštny (slušné označenie blázna). Niektorí tvrdia, že mám utopistické názory, nechápem realitu a pod. Nuž ak má byť realitou to, čo ľudstvo priviedlo na hranicu morálneho, ekologického a ekonomického kolapsu, tak jej nerozumiem. Pochádza slovo nerozumný od slova nerozumiem? Ak blázni snívajú o svete, kde sú ľudia slobodní a nie manipulovaní, zotročovaní a zneužívaní mocnými, tak patrím medzi nich.

Za základné trendy v podnikaní považujem samoobsluhu, individuálne prispôsobovanie výrobkov a služieb zákazníkovi, odstraňovanie medzičlánkov a lokálnu výrobu a spotrebu. Bohatstvo budú stále viac produkovať stroje a právo na prácu, ako zdroj obživy bude obmedzené. Zákony technickej evolúcie ukazujú, ako sa systémy vždy decentralizovali – najskôr bol vo výrobnej hale parný stroj alebo motor s rozvodmi, neskôr sa motory presúvali priamo na stroje a napokon na ich jednotlivé časti. Podobne sa vyvíjali riadiace systémy – centrálny počítač, decentrálne riadiace systémy a dnes hovoríme o internete vecí alebo priemyselnej revolúcii 4.0, kde veci medzi sebou priamo komunikujú a riadia sa bez potreby centrálneho systému. A prichádzajú nové aditívne technológie, malé a flexibilné zariadenia, ktoré umožnia lokálnu produkciu presne podľa požiadavky zákazníka, bez zbytočnej prepravy, dílerov a ďalších medzičlánkov. Keď sme sa nedávno bavili s podnikateľmi a manažérmi o nových trendoch, niekto poznamenal, že sú to zlé správy. Možno pre tých, ktorí ich nepoznajú alebo nevedia interpretovať. Je úplne jedno, či sa nám páči, že vonku prší alebo svieti slnko. Jednoducho je to tak a záleží len na nás, či si zoberieme dáždnik alebo klobúk proti úpalu. Svet má svoje zákonitosti vývoja, ktoré sa niekedy ťažko chápu, pretože viditeľné zmeny niekedy presahujú niekoľko generácii a mnohé trendy sa navzájom miešajú a ovplyvňujú. Je len náš problém, že nevidíme, ako v niektorých krajinách chátrajú veľké obchodné centrá a my si znetvorujeme naše mestá výstavbou ďalších. Nedávno sa ma priatelia v Nemecku pýtali, na čom stojí slovenská ekonomika. Keď som im zjednodušene povedal, že na nemeckých firmách a ekonomike, tak boli dosť prekvapení, ako môže fungovať krajina, ktorá len kopíruje vývoj niekoho druhého. Škoda. Práve malé krajiny patria vo svete k lídrom inovácii, rozvíjajú sa v nich vlastné malé a stredné podniky.

Mnohí stále nechápu, že žijeme v prelomovej dobe, kedy sa rozdávajú karty pre budúce generácie a malí sa môžu stať prvými a veľkí poslednými. Tak sa pokúsme viesť aspoň naše deti k tomu, aby pochopili nový svet podnikania, ktorý vzniká, vedeli sa mu prispôsobiť a využiť ho v prospech seba a krajiny, v ktorej žijeme. Aj o týchto témach diskutujeme v našej Podnikateľskej univerzite a teším sa, že sa prepájajú slovenskí podnikatelia a podniky. Naše najbližšie stretnutie bude v septembri vo firme Elcom v Prešove. Mnoho vecí sa zmení a veľa ľudí si tieto zmeny nevie predstaviť. Tieto zmeny však prebiehajú nezávisle na našich predstavách a činoch. Pre pripravených sú zmeny príležitosťou, pre nepripravených ohrozením. Nerozprávaj letnému vánku o búrke, studničnej žabe o mori a polovzdelancovi o tom, čo nikdy v škole nepočul, hovorí staré Čínske príslovie.

0