Médiami prebehla správa o desatore šťastného života, ktoré pápež František, venoval Argentínčanom v časopise Viva.  Po prečítaní desatora som si predstavil jeho uplatnenie v úspešnom podnikaní:

  1. Ži a nechaj žiť.Svet nie je postavený na konkurencii ale spolupráci a vzájomnom dopĺňaní sa. Úspech sa nedosahuje na úkor niekoho druhého. Pre podnikanie je dôležitá spolupráca, nie konfrontácia. Sú podnikatelia, ktorí sa sťažujú na druhých, že im robia zle, kopírujú ich alebo im konkurujú nízkymi cenami. Veru, nechajme druhých na pokoji – treba sa pozerať dopredu, nestrácať energiu nadávaním, ale robiť veci každý deň lepšie ako včera.
  2. Rozdávaj sa ostatným. Podnikanie je služba, v ktorej vzniká hodnota pre druhých – zákazníkov, spolupracovníkov a spoločnosť. Základný princíp podnikania je teda vytváranie hodnoty pre druhých a základný princíp inovácie je pridávanie úžitku a odoberanie škodlivého. Bez služby druhému stráca náš život zmysel, bez hodnoty pre zákazníka nemôže podnikanie fungovať. Úspešné firmy vedú často slúžiaci lídri, ktorí sa rozdávajú, „nosia svojim spolupracovníkom vodu,” a tešia sa viac z úspechov druhých ako svojich vlastných.
  3. Postupuj v živote pokojne. Stres, náhlivosť, nervozita a konflikty nezvyšujú výkonnosť podniku. Je dôležité zastaviť sa, oddeliť podstatné od nepodstatného, pretože vzorec výkonnosti hovorí – treba robiť dôležité veci a eliminovať ostatné. Iba v tichu a pokoji sa nám podarí nájsť vo svojom vnútri pramene sily a života a eliminovať zakalené pramene, ktoré nás oberajú o energiu. Pokojné a rozvážne riešenie problémov, citlivé a slušné jednanie so spolupracovníkmi je základom napredovania firmy.
  4. Zdravý zmysel pre voľný čas.Je dôležité tvrdo a poctivo pracovať a je aj dôležité spoločne osláviť a potešiť sa z výsledkov práce. Ľudia nie sú stroje, je dobré ak si spolu niekedy len tak sadnú a rozprávajú sa, urobia si namiesto práce výlet alebo športový deň. Tak ako by sa mali rodičia starať o svoje deti, mali by si podnikatelia a skúsení odborníci nájsť čas na svojich mladších spolupracovníkov a ich rozvoj. Podnikanie a práca nie sú preto, aby sme vyhrávali majstrovstvá sveta v zarábaní peňazí, ale aby sme žili pekný a kvalitný život.
  5. Nedeľa má byť vašimi prázdninami/sviatkom. Mnohí ľudia pracujú, drú, nedbajú na voľný čas, oddych a zdravý životný štýl. Dokonca sa niekedy chvália, že nemajú deň oddychu ani dovolenku. Dlhodobá výkonnosť a zdravie človeka závisia od zdravého rytmu, v ktorom sa strieda práca a oddych, fyzická námaha a duševná činnosť, pracovný ruch aj posvätné ticho. Veru, treba oddychovať a oslavovať Pána, aby sme nedopadli ako drevorubači, ktorí rezali tupou pílou, tiekol z nich pot a oni pracovali tak tvrdo, že si ani nemali čas nabrúsiť pílu.
  6. Nájdi novátorské spôsoby na vytvorenie dôstojných pracovných miest pre mladých ľudí.Vidím niekedy podnikateľov a manažérov, ktorí hľadajú vo svojich firmách „nadbytočných” ľudí. Keď sa ich pýtam, prečo to robia, vysvetľujú mi, že v záujme zisku. Rozumiem tomu, že každá firma musí zvyšovať svoju produktivitu práce. Šéfovia však majú dosť dobré platy na to, aby si namáhali svoje hlavy inováciami a objavovaním nových príležitostí tak, aby mohli vytvoriť ďalšie pracovné miesta a vytvoriť ľuďom lepšie pracovné podmienky.
  7. Rešpektuj a staraj sa o prírodu. Príroda okolo nás funguje v kolobehu. Nepotrebné časti rastlín sa napríklad odložia na kompost a vytvárajú dôležitý substrát pre pestovanie plodín. Príroda nepozná vstupné suroviny a odpad, ktorý by nevedela sama spracovať. Aj podniky musia dať svoju činnosť do súladu s prírodou, ktorá je mocnejšia ako najväčší koncern na svete. Firmy sa musia naučiť vyrábať v kruhu, podobne ako príroda – recyklovať, využívať bezodpadové technológie, redukovať spotrebu energie a vyrábať ju z obnoviteľných zdrojov, čistiť vodu, vzduch a neznečisťovať prostredie aniklamstvami v reklamách a podvádzaním zákazníkov. Nič nám v prírode nepatrí, sme iba dočasnými správcami Božieho kráľovstva.
  8. Prestaň byť negatívny. Nie je správne hľadať na ľuďoch chyby. Lepšie je objaviť v nich niečo výnimočné a povzbudiť ich. Z nadávania a negatívnych myšlienok sú iba zlá nálada, nízka motivácia, konflikty a choroby. Je dobre ak majú v sebe šéfovia tri základné hodnoty – vieru v to, že v každom človeku je niečo dobré, nádej v lepšiu budúcnosť a lásku k ľuďom vo svojom okolí – spolupracovníkom, zákazníkom aj obchodným partnerom.
  9. Nesnaž sa prevracať iných na tvoju vieru, rešpektuj iné vierovyznania.Sú šéfovia, ktorí si o sebe myslia, že všetkému rozumejú a vždy majú pravdu. Snažia sa všetkých obrátiť na svoj obraz, testujú a formátujú svojich spolupracovníkov, namiesto toho, aby využívali synergiu z rôznorodosť schopností a názorov. Unifikácia a monokultúra svet ochudobňuje, diverzita a heterogenita ho obohacuje.
  10. Pracuj pre mier.Pokoj, spolupráca a úcta sú v podniku možno dôležitejšie ako „moderné” manažérske nástroje, ktoré často prispievajú k manipulácii ľudí a ich zneužívaniu.” Aj mnohé vojny sa dnes vo svete vedú pre peniaze, prístup k zdrojom a rast biznisu. Keby sa peniaze, vynakladané na produkty určené na zabíjanie ľudí, venovali na riešenie hladu, vzdelania a nemocí vo svete, mohlo byť ľudstvo oveľa ďalej. Nie je správne zarábať peniaze vyvolávaním konfliktov a vojen.

Desatoro pre život a podnikanie sa mi akosi zmiešalo dokopy. Veď práve o to ide. Zmyslom podnikania nie sú peniaze, ale šťastný život. Som o tom presvedčený, aj keď to v Obchodnom zákonníku píšu ináč.

0