Neverte vašim deťom alebo spolupracovníkom a nebudú veriť ani oni vám. Spoluprácu nahradia byrokratické kontrolné systémy. Takto nevytvoríme prostredie motivácie, synergie a dosahovania výnimočných výsledkov.

Môžeme vychádzať z predpokladu, že všetci ľudia sú zlí, snažia sa podvádzať a kradnúť a nasadíme zložité kontrolné a represívne prostriedky na to, aby sme zabránili negatívnym následkom. Alebo si myslíme, že ľudia sú dobrí, správajú sa tak, ako sa správame my k nim a treba im vytvárať čo najlepšie podmienky na to, aby využili svoje talenty a vytvorili čo najviac úžitku. Samozrejme, že aj pri tomto prístupe sa nájdu ľudia, ktorí sa snažia systém zneužiť. Treba ich upozorniť na porušenie pravidiel alebo ich vylúčiť z hry.

Oba prístupy som si uvedomil pri príprave výskumných projektov. Vymyslíte projekt, zostavíte konzorcium organizácií a expertov, ktorí ho budú riešiť a pripravujete podklady pre inštitúciu, ktorá projekt schvaľuje a prideľuje naň finančnú podporu. Jeden projekt pripravujeme pre európsku inštitúciu, kde cítime dôveru a podporu. Druhý projekt pripravujeme pre slovenskú inštitúciu, ktorá od nás požaduje výpisy z registrov trestov, analýzy prepojenia firiem a osôb, rozbory finančného zdravia, doklady o kompetentnosti riešiteľov a množstvo iných podkladov. Rozumiem tomu, že v minulosti boli jedinci, ktorí na Slovensku rozkrádali európske projekty. Sú takí ale všetci? Aj renomovaní zahraniční partneri, ktorých pozývame do našich projektov a zároveň od nich žiadame, aby nám dokázali, že nie sú práčkami na peniaze a neprišli na Slovensko kradnúť? Toto je tá zmena smerom k zjednodušeniu čerpania eurofondov, čo nám priniesla posledná vláda, ktorá viac bojovala sama so sebou, ako s mafiou?

V Pláne obnovy sa objavilo heslo Slovensko, ktoré si verí. Je to skutočne tak? Koľko občanov verí štátu, ktorý už desaťročia spravujú diletanti s narušenou morálkou? Koľko štátnych úradníkov dôveruje podnikateľom a občanom, pre ktorých majú za ich dane poskytovať kvalitné štátne služby? Koľko inovačných úradov a agentúr verí vedcom, výskumníkom a inovátorom, ktorí sa uchádzajú o ich granty? Šikanu zo strany štátu zažívame denne všetci – podnikatelia, živnostníci, ale aj tí, ktorí sa snažia nezištne opravovať krajinu zdola. Kde je teda tá dôvera a spolupráca? Kde je to Slovensko, ktoré si verí?

Prepadávajú ma depresia a strach, keď politici pred voľbami hovoria, že potrebujeme silný štát. My potrebujeme slabý štát a silné regióny. Regióny s kompetentnými odborníkmi, ktorí obnovia dôveru medzi úradníkmi a občanmi. Tu sú moje spomienky na to, ako mi v minulosti Nemci dôverovali a pomáhali viac ako Slováci.

36