Profesor Milan Zelený nás už pred mnohými rokmi učil o relokalizácii. Jedna z jeho prednášok na túto tému je tu.

Tu je niekoľko dôvodov prečo je re-lokalizácia nevyhnutná a dobrá:

  1. Svet sa mení rýchlejšie, ako dokážu centrálne štátne systémy vnímať a reagovať. Decentralizácia, silné a autonómne regióny (podobne ako decentralizované autonómne podnikateľské jednotky v podnikoch) sú potrebné preto, aby sme dokázali pružne a rýchlo reagovať na nepredvídateľné zmeny, ktoré prichádzajú.
  2. Lokálne podnikateľské systémy a siete sú ekologické a eliminujú globálnu prepravu a uhlíkovú stopu.
  3. Re-lokalizácia podporuje rozvoj regiónov a znižuje rozdiely medzi nimi. Nejedná sa iba o ekonomický rozvoj regiónov meraný napríklad HDP na obyvateľa, ale aj rozvoj kultúry, vzdelávania alebo športu.

Sú manažéri v podnikoch alebo politici, ktorí svoj význam budujú na koncentrácii moci a prerozdeľovaní peňazí. A sú aj takí, ktorí pochopili, že majú vytvárať podmienky pre to, aby sa firma alebo spoločnosť rozvíjali zdola s využitím talentu každého, kto chce meniť veci k lepšiemu. Tí prví sú brzdami a tí druhí motormi rozvoja spoločnosti.

Máme tri cesty – udržiavať centralizáciu moci a spôsobiť tak kolaps a reštart spoločnosti (drahá a dlhá cesta), udržiavať centralizáciu moci a spustiť revolúciu nespokojných občanov zdola (nebezpečná cesta) alebo premsylene realizovať decentralizáciu a vytvorenie silných regiónov (rozumná cesta).

Tu je prednáška Daniela Kojnoka na túto tému:

Daniel Kojnok, Výkrik z regiónov

Tu je video, ktoré vysvetľuje ďalšie súvislosti:

K re-lokalizácii a lokálnemu podnikaniu budeme diskutovať na našej najbližśej Akadémii Dobrého Pastiera, 6.2.2023.

9