Ceny potravín, energie, pohonných hmôt a všetkých ďalších vecí stúpajú v desiatkach percent. Globalizácia narazila na svoje hranice. Profesor Milan Zelený nám o tom rozprával už pred mnohými rokmi, ale až teraz to vidíme v priamom prenose. Nebudeme už prevážať suroviny, súčiastky a potraviny okolo celej planéty. Nebudeme plytvať potravinami ako doposiaľ, vyhadzovať výrobky po pár rokoch využívania a kupovať si stále nové. Začneme si znovu vážiť pôdu, vodu, prírodné zdroje a ľudí, ktorí s nimi dokážu vypestovať zeleninu, ovocie a vychovať dobytok. Budeme sa učiť spolupracovať v regióne, v ktorom žijeme, tak, aby sme prežili aj bez globálnych obchodných reťazcov, ktoré sa ani v súčasnej situácií nechcú vzdať zneužívania svojho postavenia voči svojim zákazníkom a dodávateľom.

Pre re-lokalizáciu potrebujeme hlavne toto:

  • Budovať vzťahy dôvery a spolupracovať v regióne bez zbytočných medzičlánkov obchodných reťazcov, byrokracie a politiky.
  • Naučiť sa zdieľať znalosti, technológie a zdroje v prospech ľudí a prírody, budovať udržateľné podnikateľské modely s princípmi cirkulárnej ekonomiky.
  • Vytvoriť podnikateľské modely lokálnych modulárnych fariem a výroby potravín, energetiky, digitálnych sietí zdieľania a inteligentnej logistiky.
  • Lokálna ekonomika zamestná rôzne skupiny ľudí v regióne, vyprodukuje kvalitnejšie potraviny, zlepší ekonomiku regiónu, ekológiu (obrobená pôda, pasienky, redukcia dopravy na import zo zahraničia) a zlepší odolnosť regiónu voči globálnym krízam.

Aj OZ Dobrý Pastier chce byť sebestačnou komunitou. Máme prístup k vode, máme pôdu, ktorú nechceme využívať ako developeri, ale ako rozumní hospodári. Máme na našom kruhu zasadených 400 kg zemiakov a ďalšie na poli. V skleníkoch vyrastajú papriky a paradajky. Chlapi kosia a pripravujú seno na zimu. Práve som si zobral čerstvú júnovú bryndzu. V tomto mesiaci je najlepšia. Máme aj výborné kozie a ovčie syry, žinčicu, kyslú kapustu, vlastný parmezán, včely, pekáreň, salaš a farmy. Drahý olej nahradíme bravčovou masťou. Chlapi vedia opraviť staré autá, nábytok, stroje a budovy.

Cestou do Kláštora pod Znievom sú okolo cesty plagáty s pajácmi, ktorí nám oznamujú, že splnili svoje záväzky – 200 eúr na dieťa a nájomné byty. Vôbec nič nepochopili. Nepotrebujeme ich reklamné balíčky. Potrebujeme vybudovať krajinu s dôstojným životom pre všetkých ľudí. Bez rozdielu, či sú bohatí alebo chudobní, starí alebo mladí, chorí alebo zdraví, z východu alebo zo západu, z mesta alebo z dediny. Krajinu, kde si každý nájde svoje miesto a dokážeme sa uživiť s našou pôdou, vodou, znalosťami a prácou v slovenských farmách a firmách. Re-lokalizácia a autonómnosť nie sú o motykách a celodennej drine. Máme dnes inteligentné, ekologické a autonómne zariadenia na obrábanie pôdy. Vieme vyrábať potraviny bez chémie a konzervantov, lenže ich musíme začať distribuovať mimo obchodných reťazcov. Budeme na to potrebovať moderné technológie, digitálne systémy a logistiku.

Práca dáva ľuďom v Dobrom Pastierovi dôstojnosť a pocit užitočnosti. Zbavuje ich osamelosti a rôznych zlozvykov. Máme ministrov, ktorí hovoria, že si všetko môžeme kúpiť zo zahraničia. Za peniaze, ktoré sme si zarobili v zahraničných firmách. Dávame im štátne dotácie, aby si u nás mohli lacno kupovať slovenské ruky a hlavy. Jeden minister nám sem priviedol nemeckú rodinku Úžasných, ďalší podporuje veľkoprodukciu potravín a agrobarónov. Pomáhajú aj zahraničným korporáciám, bankám a obchodným reťazcom. Súťažia v tom, kto povie alebo urobí najväčšiu hlúposť. Hádajú sa kvôli medveďom a svojim diagnózam narcisizmu. Keby nerobili vôbec nič, mali by sme svätý pokoj. Lenže oni sa potrebujú predvádzať a „pomáhať.“

Plagát, ktorý zosmiešňuje inteligenciu a rozum Slovákov a veľa prezrádza o IQ svojho autora

V Dobrom Pastierovi máme prácu, modlitbu a Boží pokoj. Chceme žiť v súlade s Božou vôľou a zveľaďovať Božie kráľovstvo. Veríme, že Pán na nás nezabudne, keď nezabudneme my na Neho.

Náš kruh zemiakov
Papriky už rastú
29