Nedávno mi môj priateľ, kňaz, hovoril takýto vtip: Zákazník sedí v reštaurácií, kde všetko perfektne funguje. Každému čašníkovi trčí z vrecka lyžica a tak jedného zastaví a pýta sa na dôvod. „Bola u nás konzultačná firma IPA (kamarát použil túto firmu) a počas snímkovania jednému z nás spadla na zem lyžica a treba priniesť novú. Oni spočítali, že takto stratíme 3,8% produktivity a navrhli, aby každý nosil ešte jednu lyžicu vo vrecku. Zákazník si všimol, že každý čašník má na rázporku nohavíc šnúrku a tak sa pýta, či je to tiež opatrenie konzultačnej firmy. Áno hovorí čašník, keď sme išli na toaletu, strácali sme veľa času umývaním rúk. Šnúrka nám pomáha urýchliť toaletu a netreba si umývať ruky. „Aha, a ako si „to“ potom dávate späť“, pýta sa zvedavý zákazník. No to nám konzultanti zabudli povedať, ale ja to robím tou lyžicou.

Konzultanti sú niekedy divní ľudia. Poznám technokratov, ktorí všetko premenia na čísla a tabuľky a chceli by podnik riadiť ako stroj. Sú medzi nimi aj byrokrati, ktorí pripravia hrubé smernice, zložité formuláre, dlhé prezentácie a workshopy, kde metodika a štruktúra dominuje nad obsahom a výsledkami. Konzultant manipulátor, si dokáže získať kľúčových ľudí a cez nich riadi nielen firmu, ale aj tok peňazí na svoj účet. Často sa vyskytujú aj konzultanti – politici. Ich stratégia je jednoduchá – kritizovať svojich predchodcov, dobre prezentovať krátkodobé efekty a včas sa premiestniť do inej firmy. Veľmi častí sú konzultanti – predajcovia liekov. Na každý neduh majú rovnakú terapiu a liek – najlepšiu praktiku. Sú medzi nimi aj kúzelníci, ktorí dosiahnu také výsledky, za aké ste si s nimi dohodli odmenu – často na papieri a väčšinou iba krátkodobo, kým sa nachádzajú v podniku. V duchu hesla – po nás potopa.

Mnohí z nich sú vzdelaní, dobre prezentujú, niekedy viac rozprávajú ako počúvajú, vyťahujú múdre rady z klobúka. Chýbajú im občas skúsenosti, empatia a zdravý rozum. Majú dobré oblečenie, prezentácie, grafy a tabuľky. Aj ja som kedysi radil, už ma to prešlo. Už iba počúvam a občas sa niečo spýtam. V diskusii môžeme objaviť rôzne príležitosti a potenciály, ale poradiť si musí každý sám.

23