Ukazujeme na druhých, že sú zlí. Ale nebráni nám to byť dobrými. Radi kritizujeme lenivosť alebo nekvalitnú prácu druhých. My však môžeme usilovne pracovať a dosahovať dobré výsledky. Radi nadávame na vládu, ministrov, starostov a poslancov, že krajina nefunguje podľa našich predstáv. Ale nikto nám nebráni zorganizovať si ľudí a zmeniť veci, ktoré sa nám nepáčia. Nepotrebujeme na to meniť ústavu ani schvaľovať nové zákony alebo vyhlášky. Namiesto plytvania časom na to, ako zmeniť iných, by sme sa mali zamerať sami na seba. Kamarát ma pozval na duchovnú obnovu zvanú Exodus 90. Nie je to ani tak pôst, ako dobrovoľné vzdanie sa rôznych závislostí na svetských veciach (pitie alkoholu a sladených nápojov, maškrtenie, nákupy, sledovanie televízie a hranie sa na internete) a získanie času pre Boha a seba (modlitba, kontemplácia, telesné cvičenia a otužovanie). Je to podobné ako keď Boh pozval Mojžiša s Áronom, aby vyviedli svoj ľud z egyptského otroctva.

Kto vyvedie náš ľud z otroctva svárov, závisti a nenávisti? Čo keby sme začali namiesto nadávania niečo užitočné robiť? Môžeme opraviť starú budovu, pomáhať s deťmi v škole alebo v športe, venovať sa opusteným a chudobným, vyvíjať nové výrobky a technológie, zakladať firmy a poskytovať ľuďom prácu, zlepšovať služby a pod.

Nikto nám nebráni robiť dobré a užitočné veci. Tak prečo sa zaoberáme ľuďmi, ktorí to nerobia? Iba strácame energiu a čas. Nie oni, ale ja môžem veľa zmeniť – seba, ľudí vo svojom okolí aj prostredie, v ktorom žijem. A keď sa nám naša práca podarí, možno inšpirujeme aj ďalších, ktorí zatiaľ na to nenašli odvahu.

Založili sme sieť Inovato. Sú v nej mnohí podnikatelia, inovátori, firmy aj Dobrý Pastier. Vznikajú skupiny expertov pre energetiku, mikroelektroniku, autonómne poľnohospodárstvo, automatizáciu, zdravotníctvo, biotechnológie, sociálne služby, cirkulárnu ekonomiku a i. Sú to akčné skupiny, ktoré vyvíjajú prototypy nových riešení, zakladajú firmy a menia starý svet na nový. Nečakáme, že príde niekto zhora. Inovatívne a autonómne regióny si vytvoríme sami. A s Božou pomocou vyvedieme náš ľud z otroctva. Naša budúcnosť je lokálna. Rozhovor s Helenou Norberg-Hodge je tu.

O tom, ako vytvárať stratégiu v období chaosu budeme hovoriť 8.2.2022 v Piešťanoch. Naša sieť sa rozrastá, môžete sa pridať aj vy.

9