Synergia znamená, že 1 + 1 nemusí byť 2, ale aj 3, 10 alebo 100. Synergia znamená súčinnosť ľudí, síl, faktorov, svalov, orgánov (záleží v akej oblasti ju využívame), ktorej výsledkom je, že celkový výkon je vyšší ako súčet výkonov jednotlivých prvkov. Pri inováciách potrebujeme spojiť individualitu s tímom, kreativitu s disciplínou, rôzne talenty, role a špecializácie so spoločným jazykom, motiváciou a dôverou. Niekedy sa hovorí aj o synergii s Božou vôľou, keď človek spolupracuje s Bohom na spolutvorení sveta. Vek, ktorý mi pribúda, má jednu výhodu – poznám stále viac ľudí a oni poznajú mňa. Dôležité je, aby to boli správni ľudia – ktorí sú nositeľmi odbornosti v určitej oblasti (presnejšie by sme mohli hovoriť o múdrosti v danom obore) a majú charakter. Takýchto ľudí sa snažíme spájať v Inovate. Prepájame v našej sieti SynergyNet. Ak sa do nej chcete zapísať, pošlem vám link.

Práve dnes sme mali stretnutie zakladateľov Inovata a diskutovali sme o troch rovinách spolupráce:

1. O klastri, kde sa ľudia prepájajú, zoznamujú a učia (Inovato klaster vedie Anka Čaplovičová). Ak máte záujem o členstvo v Inovato klastri, môžete sa registrovať tu.

2. O projektoch, kde spoločné tímy vytvárajú inovácie a testujú prototypy riešení (v súčasnosti robíme na viacerých zaujímavých projektoch, ktoré budeme prezentovať v septembri na Inofeste). Rozvíjame iba projekty, ktoré prospievajú ľuďom, prírode a kvalite života. Snažíme sa prinášať život do inovácií a inovácie do života.

3. O Venture Labe, kde vznikajú nové firmy. Venture Lab rozbiehajú Jozef Bujnovský s Petrom Hospodárom a Mirom Kunschom a pripájajú s k nim Miro Gašpárek, Imro Berta a Lukáš Hatala.

Zároveň vytvárame spoluprácu s Univerzitou Tomáše Bati, MTF STU Trnava a  KINIT Bratislava. V regiónoch pripravujeme aktivity v Nitre, Prešove a Žiline. Poznačte si aj termín májovej konferencie o budúcnosti strojárskej výroby v Trnave. Program dokončujeme.

Dnes sme diskutovali aj o prijatí ďalších vhodných firiem do Inovata a budeme rozširovať aj našu sieť expertov. Ak sa chcete zapojiť do týchto aktivít, ozvite sa mne, Anke Čaplovičovej alebo Jozefovi Bujnovskému. Pozývam všetkých aj na cyklus Inovato seminárov v Piešťanoch.

Toto sú naše expertné skupiny, v ktorých sa budeme stretávať a vytvárať projekty a šéfovia týchto skupín:

 1. Aditívna výroba, Martin Kniha, stretnutie 24.3.2022 v Lučenci
 2. Autonómne poľnohospodárstvo, Vlado Cviklovič, stretnutie 20.4.2022 vo Vrábľoch
 3. Cirkulárna ekonomika, Stanislav Martinec, stretnutie 25.5.2022 vo Vizoviciach
 4. Digitalizácia, Ján Masaryk
 5. Energetika, Miroslav Kunsch
 6. Automatizácia a robotizácia, Branislav Rabara
 7. Mikroelektronika, Lukáš Hatala
 8. Bio inžinierstvo, Miro Gašpárek
 9. Priemyselný dizajn, Patrik Paul
 10. Zdravotníctvo, Imrich Berta
 11. Sociálne podnikanie, Vladimír Maslák
 12. Inovačné ekosystémy, Ján Košturiak
Dnešná debata s našimi mladými o zdravotníctve, mikroelektronike a biotechnológiách.
O prototype a biznis modeli tohto stroja, pre autonómne poľnohospodárstvo, ktorého autorom je Dušan Škoda, sme diskutovali minulý týždeň.
Včera sme testovali Ecoluxin v pivovare aj v súčinnosti s ultrazvukom. Veríme, že sa nám podarí urobiť ekologickú revolúciu v európskych pivovaroch a v ďalších odvetviach.
V utorok som hovoril s Vladkom Levárskym, je zasypaný projektmi Smart City z celého sveta.
Patrik Paul vedie sekciu priemyselného dizajnu. Spomínam si na naše spoločné workshopy k prvému 3D tlačenému eBiku na svete a veľkú radosť, keď sa ho Patrikovmu tímu podarilo vytlačiť a spojazdniť.
Minulý týždeň som bol u Martina Knihu v Lučenci a videl som kam pokročila 3D tlač ocelí. Vo firme Printy budeme mať 24.3.2022 workshop, na ktorom budem riešiť materiály, výrobné a technické parametre, ceny, dizajn a konštrukciu, technológiu tlače a následného spracovania a ďalšie témy.
V utorok sme so Staňom Martincom diskutovali témy modularity a cirkulárnej ekonomiky. Teším sa, že našim prvým českým partnerom v Inovate je práve firma KOMA Modular.
Teším sa, že členom Inovata je aj Dobrý Pastier. Okrem farmy s vertikálnym ramenom Sun Powered Systems pripravujeme aj ďalšie spoločné projekty, ktoré vytvoria prácu a podporu pre zverencov Vladka Masláka.
V posledných týždňoch vzbudzoval na Expe v Dubaji pozornosť Sharvan Bike od Dušana Manduľáka. S Dušanom pripravujeme spoločné akcie v Prešove.
13