Bol som v údolí, kde žijú Valasi. Údolie neďaleko Vsetína, kde sa kedysi vyrábali zbrane. Krásna krajina plná kopcov a lúk. Sú tam ľudia, ktorí kedysi žili ako horali a pastieri oviec. Poznajú bryndzu, kapustnicu aj slivovicu. Cez ich územie prechádzali v minulosti Kelti, Germáni, Rimania, Rumuni aj Slovania. Pripomínajú Slovákov v dobrom aj v zlom. Vedia tvrdo pracovať, hádať sa aj piť. Mám rád týchto ľudí a nádherný kraj. Rád chodím do firmy Galvamet.

Aleš Šlechta je Pražák, ktorý prišiel do Vsetína a stal sa Valachom. Zo starej kaliarne vybudoval modernú firmu. Chová zvieratá, vyrába slivovicu a med, gazduje na valašských lúkach a poliach. Občas opraví kaplnku alebo pomôže niekomu núdznemu. Bývalý vojak, tvrdý a správny chlap. Hrdý Čechoslovák, ktorý študuje históriu a svoje korene. S manželou Ivonou pracujú vo svojej firme Galvamet. Tak ako Baťa, rozvíjajú okolo seba správnych ľudí, aby tu firma bola aj keď tu už oni nebudú. Nevedia, čo bude firma presne robiť za 50 alebo 100 rokov, ale chcú aby to bolo poctivá práca na niečom, čo bude pomáhať ľuďom a planéte. Čítajú si spolu so spolupracovníkmi knihy, rozprávajú príbehy a učia sa. Neučia sa, aby vedeli a ukazovali to druhým, ale aby konali a vytvárali okolo seba lepší svet. Starú fabriku na tepelné spracovanie mohli zatvoriť tak, ako to urobili mnohí iní. Oni vybudovali jeden z najmodernejšich podnikov v strednej Európe. Poznám podnikateľov, ktorí hľadajú svoj vlastný produkt. A keď ho majú, tak ho nevedia predávať. Galvamet nemá svoj produkt. Robí služby – kalenie a povrchové úpravy. Vozia k nim súčiastky z celého sveta. Do najmodernejších strojov, lietadiel alebo automobilov. Najslávnejšie značky aké si viete predstaviť. Vozia sem svoje súčiastky preto, lebo tu pracujú ľudia, ktorí majú špičkové znalosti, skúsenosti, technológie a laboratória. Aleš vždy sníval o tom, aby energeticky náročnú a špinavú výrobu zmenil na výskumno – výrobné centrum. Podarilo sa. Všetky zarobené peniaze dávajú do firmy – do nových strojov, prístrojov, zveľaďovania priestorov a na odmeny pre ľudí. Majú vlastné včely, pávy, niekedy tam objavím sudy, v ktorých kvasia slivky, na streche slnečné kolektory. Vo firme sa často preberajú problémy tohto sveta a ich riešenie – ľudia, ktorí potrebujú pomoc, planéta a príroda okolo nás, trendy a výzvy, ktoré prinášajú nové príležitosti. Debaty sú pokojné a pozitívne. vedia, že zo strachu ešte nič významné nevzniklo. Poznám podnikateľov, ktorí hľadajú modrý oceán. Neobjavený priestor na trhu, kde ešte nie sú konkurenti a dá sa vytvoriť veľká pridaná hodnota. Galvamet prišiel na to, že sa dá ísť aj proti prúdu. Namiesto hľadania nových produktov, zostať tam, odkiaľ všetci utekajú a robiť to najlepšie na svete.

Rád chodím medzi týchto ľudí. Niekedy si pripadám ako v oáze zdravého rozumu. Posledné údolie, ktoré zachováva normálny svet. Svet, kde ešte platí slovo chlapa a netreba armádu právnikov. Svet, v ktorom sa platí za poctivú a nie virtuálnu prácu. Svet, kde sa pracuje so železom a presnými mierami, ale ľudia sú pozorní ku svojmu okoliu, empatickí k tým, čo potrebujú pomoc a tvrdí sami k sebe, aby sa zdokonaľovali.

Niekomu sa môže Aleš zdať zvláštny. Taký rytier Don Quijote v dnešnom svete klamstiev a podvodov. Rytier z minulosti, ktorý chce ochraňovať staré hodnoty. Lenže on vie, že staré hodnoty ochraňujú jeho. Byť v súlade s princípmi tohto sveta je cesta k dlhovekosti firmy. Ich porušovanie prináša deštrukciu a pád. Netvrdím, že na Vsetínsku je dokonalá firma, kde sú všetci abstinenti a anjeli. Ľudia majú chyby ako všade na svete – občas urobia niečo zlé a poznajú hnev, klamstvo, lakomstvo, lenivosť, márnomyseľnosť, pýchu, nemiernosť, necudnosť alebo závisť. Tak ako všade na svete. Ale snažia sa byť lepšími. Hovoria o tom, dávajú si spätné väzby, pomáhajú si navzájom. V miestnosti na zemi majú papiere s míľnikmi cesty, ktorú majú za sebou. A objavujú spolu svoju ďalšíu cestu.

Diskutovali sme vo štvrtok o nových výzvach, ktoré prináša táto doba. Aj o tom, že lepšie je chváliť a ďakovať, ako mať strach a nadávať. Hovorili sme o tom, ako brať silu z problémov a kríz. V Galvamete cítim pozitívnu energiu a antikrehkosť. Peter Ballon z Inovata pripravuje na budúci rok cyklus seminárov o firmách, ktoré budujú „firmy vo firme“ a rozvíjajú spolupodnikateľstvo. Prvé tri firmy, ktoré ma napadli sú práve na Valašsku – Galvamet, V Podlahy a KOMA Modular. Aleš Šlechta, Vojto Pastorčák a Staňa Martinec sú Valasi a Baťovci.

Mali sme aj výbornú hostinu s kačkou, klobásami a špecialitami z diviny, kyslou kapustou na rôzne spôsoby a nechýbala ani „valašská pizza“ – frgály. V firme majú aj pozíciu „hospodyňka.“ Šikovná pani, ktorá pripravuje, čo treba – niekedy ľuďom nakúpi, operie, pripraví jedlo a tak. Sme radi, že Aleš aj Ivona pravidelne chodia na naše letné kempy. Jeden sme mali aj na Valašku.

Ostrov normálnosti v mori nenormálnosti, oáza pokoja a ticha vo svete konfliktov a kriku. Ďakujem priatelia z Galvametu, za vaše úsilie. Toto je svet, v ktorom chceme žiť aj ja a moje deti. Opatrujte sa a chráňte ho. Dnes máme v kostole čítanie z Matúšovho Evanjelia. Píše sa v ňom o zmorených a sklesnutých ľuďoch a ovciach bez pastiera. Ježiš v ňom vyzýva svojich dvanástich učeníkov, aby uzdravovali chorých, kriesli mŕtvych (koľko mŕtvych duší je okolo nás?), očisťovali malomocných a vyháňali zlých duchov. Je to aktuálna výzva aj pre dnešný svet.

18