Už niekoľko rokov sa stretávame v letných dňoch na podnikateľskom kempe. Niektorí podnikatelia chodia aj s rodinami. Rozoberáme témy, na ktoré v celoročnom zhone niekedy nemáme čas. Pracujeme, diskutujeme, chodíme na výlety. Snažíme sa vyčistiť si hlavy a usporiadať myšlienky, pripraviť si plány, preosiať priority v našom podnikaní a životoch. Máme spoločné prednášky a diskusie, výmenu skúseností a inšpirácie. V malom kruhu ľudí, ktorí hľadajú svoju ďalšiu cestu.

Prežívame zvláštny rok. Najskôr politické zemetrasenie prišlo takmer súčasne z koronavírusom. Volební víťazi sa učili čistiť chliev a ľudia zvládať rôzne obmedzenia. Niektorí zostali zaskočení a bezradní a čakali ako to dopadne. Iní zmeny prijalo a začali tvoriť a konať v nových podmienkach. Sú udalosti, ktorých výskyt neviem ovplyvniť (prírodné katastrofy alebo ekonomické transformácie). Vieme však ovplyvniť ich následky na naše životy. Všetko záleží od nášho správania. Môžeme nadávať, trápiť sa a čakať, že nám niekto pomôže. Alebo môžeme zmeny jednoducho prijať a využiť ich tak, aby priniesli úžitok. Niekto bojuje s vetrom a dažďom a niekto ich využije na poháňanie strojov a budovanie zavlažovacích systémov. O výsledku zmeny nerozhoduje to, čo sa stalo, ale to, čo sme urobili my. Stretávam sa v poslednej dobe s podnikateľmi aj s politikmi a prosím ich, aby nepoužívali slovo kríza. Mnohých ľudí to znepokojuje a vyvoláva u nich strach. Ja radšej používam slovo transformácia. Rozdiel je v tom, že kríza je dočasný jav, po ktorom sa svet vráti to pôvodného stavu. Transformácia mení svet z pôvodného stavu do stavu nového. Každý človek zažíva takéto zmeny počas svojho života. Aj spoločnosti a firmy prechádzajú transformáciami – zo sveta lovcov k poľnohospodárom, z agrárnej spoločnosti do fázy priemyslu, zo sveta železa, ropy a betónu, do fázy, informácií, vzdelania a znalostí. Mali by sme sa naučiť pozorovať zmeny, pochopiť ich a podniknúť akciu. Ak nebude akcia úspešná, máme ešte veľa ďalších pokusov. Tieto 3P nás učia žiť v premenlivom svete.

V tomto roku som vybral tému zmena k lepšiemu. Je to rok veľkých zmien. 25.8.2020 – 28.8.2020 budeme na Skalke nad Kremnicou spoločne riešiť tieto témy:

 • Pozorovanie sveta a zmien okolo nás – čo sme zaznamenali?
 • Pochopenie sveta a zmien okolo nás – čo to znamená?
 • Podniknutie akcie – čo musíme zmeniť v našich životoch a v našich podnikoch?
 • Ako pripraviť a uskutočniť zmenu?
 • Rozvoj potrebného správania a návykov v podniku.
 • Pomalá a rýchla práca, zladenie strategického smerovania a každodennej činnosti.
 • Ako zvýšiť náš vplyv na zmeny k lepšiemu v spoločnosti a v regióne.
 • Tri kľúčové prekážky zmeny k lepšiemu a ich riešenie.
 • Príprava akčného plánu.

Okrem prednášok, diskusie a zdieľania skúseností budeme mať aj 3 spoločné workshopy na témy:

 1. Obavy zo zmien a neistota z toho, ako naše akcie dopadnú.

Ako využiť zmeny vo svoj prospech a odstrániť obavy zo zmien a neistoty.

(príčiny, riešenie, príklady, čo podporiť, čoho sa vzdať a čo nové zaviesť)

Tipy: Pozorovanie zmien, pochopenie, podniknutie akcie, stará a nová firma, inovácie a prototypy nových riešení, vtiahnutie ľudí do zmien, premena ohrozenia na príležitosť, rozdelenie zmeny na menšie časti, analýza rizík a prekážok.

 1. Nedoťahovanie vecí do konca a neschopnosť koncentrácie sa na dôležité veci.

Ako doťahovať veci do konca a koncentrovať sa na dôležité veci a priority. (príčiny, riešenie, príklady, čo podporiť, čoho sa vzdať a čo nové zaviesť)

Tipy: Menej cieľov, ich pravidelné sledovanie a vizualizácia, výsledky a ukazovatele procesov, vyčlenenie času na dôležité veci, 4 kvadranty času, naučiť sa povedať nie, hlboká práca, manažment aktivít v čase a agilné riadenie projektov.

 1. Slabá spolupráca a vysoká byrokracia.

Ako zvýšiť dôveru, zlepšiť spoluprácu a eliminovať zbytočnú byrokraciu.

(príčiny, riešenie, príklady, čo podporiť, čoho sa vzdať a čo nové zaviesť)

Tipy: Dôvera vyžaduje integritu, odbornosť a výsledky, viac dôvery = menej kontroly a byrokracie, zjednodušovanie práce – redukcia zbytočností, organizácia, chybuvzdornosť, modularita, zdieľanie zdrojov, obsluha z jedného miesta, digitalizácia, úzke miesta, redukcia čakania, odstraňovanie medzičlánkov, samoobsluha, agilita a sprinty, adaptabilita, spoločný jazyk.

Ak chcete venovať 4 letné dni príprave na zmenu k lepšiemu v skupine zaujímavých ľudí v príjemnom prostredí, ešte máme niekoľko voľných miest. Obsadíme ich podľa poradia prihlášok. Prihlásiť sa dá tu.

0