Chodím po Slovensku a nestačím sa čudovať. Počúvam čudný jazyk, plný cudzích slov, ktorému by Ľudovít Štúr sotva rozumel. Namiesto úloh plníme tasky, rozpočet sme nahradili budgetom a schôdzu meetingom. Zaujímavé sú aj nápisy na budovách. Ak hľadáte zubára, tak v Žiline hľadajte Dental Clinic, vydavateľstvo má na fasáde domu nápis Publishing House a ak budete hľadať cestovnú kanceláriu, tak sa to teraz volá Travel Agency. Aj autá sú pomaľované rôznymi nápismi – Rescue, Parcel Service alebo Home Delivery. To keby ste potrebovali záchranku alebo doručiť balíček. Vyzerá to tak, že u nás žije veľa cudzincov, ktorí si prišli opraviť zuby, alebo si zavolať prvú pomoc. Aj názvy reštaurácii hýria anglickými, talianskymi alebo francúzskymi názvami a niekedy potrebujete prekladateľa, keď si chcete objednať jedlo (food). Môj synmalú reštauráciu a zmysel pre humor. Niekedy dáva svojim jedlám zábavné anglické názvy. Prekladanú kapustu nedávno nazval Translated Cabbage. Nuž čo, naše deti študujú v zahraničí a my, starší, môžeme cudzie krajiny spoznávať aspoň takto. Namiesto fašírky si objednáme burger, káva má tiež rozličné názvy – Espresso, Ristretto, Lungo alebo Americano. Spomínam, že aj ako deti sme mali zahraničné jedlá na tanieri – francúzske zemiaky, španielske vtáčiky, maďarský guľáš alebo ruské vajcia (tie nám po ruskom vpáde v šesťdesiatomôsmom prestali chutiť). Jediné, kde si slovenčina drží svoju slovnú zásobu, sú nadávky a vulgárne slová. Tu sme vždy mali naviac oproti takým Američanom alebo Nemcom. Oni pri nadávaní stále opakovali niekoľko slov dookola a Slováci mali celý ohňostroj vulgárnych slov. Stačí sa niekedy pozrieť na internetové diskusie, kde sa ľudia chodia urážať a zanadávať si. A mladí už neplytvajú slovami. Posielajú si rôzne obrázky a skratky. Veď kto by strácal čas. BF vraj znamená priateľ alebo partner, BFF – najlepší priateľ. DW je drahá manželka, ale môže byť aj nemaj strach. to je riadna úspora slov. Z krčmy stačí napísať žene DWDW a je to. DD je drahá dcéra OH polovička a lebo partner bez pohlavia (veľmi moderné). Ak by ste si chceli povzdychnúť a použiť pritom meno Božie, tak na to je vhodná skratka OMG.

Ak naďabíte na svetovej počítačovej sieti na nejakú oázu, kde sa ešte rozpráva normálnym jazykom a slušne, tak mi, prosím, pošlite adresu.

27