Včera som mal pri sebe na svätej omši dvoch Vladkov, ktorých mám rád. Vladko Maslák slúžil omšu a Vladko Krčméry sa modlil v prvej lavici. Keby sme mali na Slovensku nejakú sieň slávy pre ľudí, ktorí pomáhajú slabým a chorým, títo dvaja páni by v nej určite boli. Lenže oni netúžia po sláve. Obaja Vladkovia venujú druhým ľuďom oveľa väčšiu pozornosť, ako sami sebe. Aj na úkor zdravia. Vladko Maslák včera znovu pripomenul 6P: Premodliť, Pretrpieť, Preplakať, Potom, Pán, Požehná. Ďalej hovoril o tom, že máme Boha milovať celým srdcom a druhého človeka ako seba samého. Vladko vysvetľoval aj 3P – Počúvať, Premyslieť a Pomáhať. Zdá sa mi, že často nepočujeme Boha ani druhého človeka, nepremýšľame a nepomáhame. Aspoň nie druhým, ktorí to potrebujú. Ako ináč sa dajú vysvetliť útoky rôznych ľudí na Vladka Krčméryho? Bol prvým zaočkovaným Slovákom proti covidu. A potom sa to začalo – útoky proti nemu aj celej rodine. Demonštrácie pred jeho domom a vyhrážky smrťou.

Mám pochopenie preto, že sa niekto bojí očkovať. Nosenie rúška v obchode nepovažujem za obmedzenie demokracie alebo osobnej slobody. Tak odkiaľ sa berú títo agresívni blázni? Je smutné, že ich podporujú aj niektorí politici s mafiánskym pozadím alebo bývalý šéf slovenských sudcov. Svojimi činmi zvyšujú v našej krajine chaos a šírenie vírusu.

Vladko Krčméry pomáhal ľuďom v rôznych častiach sveta. Často s nasadením vlastného života. Asi si nemyslel, že ho raz budú vyháňať z vlastnej krajiny. ľudia, ktorí nepočúvajú, nepremýšľajú a nepomáhajú.

Keď sa dnes budeme modliť za duše našich blízkych, pomodlime sa aj za týchto ľudí, ktorí ohluchli, pomútil sa im rozum a zatvrdlo srdce.

52