Posledný rok vidíme v našej krajine sympatickú snahu o očistu súdov, polície a úradov. Ľudia, podozriví z korupcie, sú zbavovaní funkcií a vyšetrovaní. Do viacerých funkcií nastupujú ľudia, ktorí sú považovaní za slušných a dobrých. Len hlavný veterinár stále sedí na prameni. Minister, ktorý pripomínal deduška Večerníčka, napáchal škody v poľnohospodárstve. Dobrý lekár, otec rodiny a skladateľ nábožných piesní nezvládol vedenie ministerstva zdravotníctva a ohrozil zdravie a životy ľudí. Na riadenie krajiny alebo firmy nestačí byť dobrým človekom. Okrem dobrého srdca treba aj vedieť. A mnohí „tam hore“ ani nevedia čo nevedia. Dobrý človek, ktorý sa nevie rozhodnúť napácha veľa zla, rovnako ako dobrý človek, ktorý sa rozhodnúť vie a jeho rozhodnutia sú zlé. Ľudia si niekedy kladú otázku, či je lepšie, keď krajinu alebo firmy riadia odborníci bez charakteru, alebo dobrí ľudia bez odbornosti. Odpoveď je jasná – zložité systémy majú riadiť charakterní ľudia, ktorí sú zároveň špičkoví odborníci.

Dobrákov majú ľudia radi, zloduchov sa boja. Dobrák, ktorý nevie, je lepší ako bezcharakterný odborník, ale škody môžu byť veľké. Získať odbornosť je ľahšie, ako vylepšiť charakter. U dobrákov sa predpokladá aj určitá miera pokory a empatie, ktoré sú dôležité pri učení sa nových vecí a počúvaní správnych odborníkov.

Nebezpečenstvo dobrákov je v tom, že sa často nechajú ovplyvniť a manipulovať. Nevedia povedať nie, keď je to potrebné a chcú vyhovieť všetkým. Oni sami nemusia spôsobovať zlo, stačí, keď sa proti zlu nedokážu postaviť.

Aj dobrí ľudia páchajú zlo. Milujúce matky škodia svojim rozmaznaným deťom, nerozhodní manažéri poškodzujú svojich spolupracovníkov, neschopní ministri ničia celé odvetvia a výsledky práce tisícov ľudí. Dobrí ľudia bývajú aj obľúbení, hlavne medzi príživníkmi a zlodejmi. Nedostávajú potrebné spätné väzby. A tak často ani nemôžu za to, že nevedia čo nevedia. Ako to vyriešiť? Pomáhajme dobrým ľuďom odbornosťou, ktorá im chýba.  Hovorme im pravdu, aby nepáchali zlo s dobrým úmyslom. Nech radšej odídu.

38