Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: aj dobrí ľudia páchajú zlo