Poznáte ten príbeh o tom, ako treba do fľaše, ktorá predstavuje náš obmedzený čas, vložiť najskôr veľké kamene? Sú to dôležité veci, ktoré nás dovedú do cieľa. Niekedy strácame prehľad o skutočných prioritách aj cieľoch. Preskakujeme medzi nimi, ideme po povrchu, nevieme sa sústrediť na to, čo dáva zmysel a hodnotu nášmu životu a práci. Mám rád workshopy, kde sa dokážeme aspoň na jeden – dva dni zastaviť, prestať neustále niečo riešiť a vnímať veci okolo seba v súvislostiach. Vo firme žijeme často ponorení vo svojej práci a naliehavé úlohy často víťazia nad strategickými. Nemáme čas stíšiť sa, zastaviť sa a často nám unikajú dôležité veci. Čas sa nedá zastaviť. Na poradách si opakujeme ukazovatele, výplňame tabuľke úloh a cieľov, ponáhľame sa z workshopu, na schôdzu alebo video call. Vybavujeme mnohé zbytočné maily, úlohy a telefonáty. A uniká nám pritom množstvo dôležitých vecí a príležitostí v živote a v práci.

Občas robievam s Dobrom Pastierovi semináre a workshopy s podnikateľmi a manažérmi. Keď končíme a ľudia hovoria o tom, čo si odnášajú domov, zaznievajú niekedy zvláštne slová – uvedomil som si, že by som mal ľuďom viac odpúšťať a hľadať v nich to dobré, potrebujeme viac viery, nádeje a lásky, chýba nám radosť, lebo sme stratili vďačnosť za to čo máme a naháňame sa za tým, čo nepotrebujeme a pod.

Aj v tomto týždni sme mali dva dni s tímom ľudí s Red Button v Dobrom Pastierovi. Sú to dobré diskusie keď Vladko Maslák vysvetľuje, že by sme mali byť ako ceruzka – nechať sa zastrúhať, nechať sa viesť a zanechať stopu. Potrebujeme niekedy odísť z pracovného prostredia, aby sme neboli ako tupé ceruzky, ktoré iba ležia na stole a neprinášajú žiaden úžitok pre druhých.

Ak budete mať potrebu prísť k nám do Dobrého Pastiera so svojimi spolupracovníkmi, môžeme skúsiť spolu pracovať v menšej skupinke v našom Dome sv. Jozefa alebo Dome sv. Michala. Takéto akcie budeme robiť iba výnimočne a v obmedzenom počte, ale možno vám pomôžu tak, ako pomáhajú aj našim klientom – vyčistiť si hlavu, stíšiť sa, začať sa zbavovať svojich zlozvykov a nasmerovať sa správnym smerom.

11