Spomínal som včera s manželkou na našu prvú konferenciu, kde sa stretli kňazi, ekonómovia, ekológovia, lekári a podnikatelia. Bolo vtedy zaujímavé vidieť diskutovať spolu profesora Milana Zeleného, Anbtona Srholca, Ivana Baťku, Lacka Lahu, Zola Demjana, Mirka Sanigu alebo Lacka Kučkovského. Neskôr sa k nám v Mariánke, Nemšovaj alebo v Brne pridávali ďalší zaujímaví ľudia – napr. P.Anselm Grün, OSB, Vladko Krčméry, Vladko Maslák, Marián Kolník, Juraj Jordán Dovala, Daniel Hevier, Stanko Lajda a ďalší. Odvtedy sa sformovalo silné spoločenstvo, ktoré sa stretáva pod vedením Ľubka Klieštika každý mesiac na východe, strede a západe a mávame aj celoslovenské stretnutia. Práve takéto, venované sile strategických rozhodnutí, sme mali včera. Prišlo nás vyše 150 a ďalsí sledovali konferenciu on line. Stretnutie sa začalo už v stredu, futbalovým zápasom východ – západ a pokračovalo workshopmi s Mariánom Kolníkom. Vladko Maslák začal konferenciu hneď ráno svätou omšou. Nasledovali modlitby, chvály, prednášky a workshopy. Páčili sa mi vystúpenie Mirka Očenáša, Borisa Gogoľu, Ľubka Klieštika, Dominika Špesa, Denisy Zlevskej, Borisa Gogoľu a Mariána Tomášika. Vždy obdivujem perfektnú organizáciu ľudí zo Spoločenstva pri Dóme sv. Martina a krásne piesne a modlitby od skupiny Worship. Ďakujem Ferkovi Halmešovi, ktorý nám pomáha s organizáciou a zázemím.

Cítim obrovskú silu tohto spoločenstva. Podnikatelia si vzájomne pomáhajú spoločnou modlitbou, ale aj zdieľaním skúseností a učením sa. Dominik Špes hovoril o tom, ako im po jednej z našich konferencii vyhorela firma a Ľubko Klieštik mu pomáhal s pomocou Teórie obmedzení zvyšovať výkon poškodenej linky z 15 paliet až na 98 paliet na deň. Boris Gogoľa nás učí líderstvo a digitálny marketing, Marián Kolník návyky v súlade s princípmi. Mnohí z kresťanských podnikateľov nám pomáhajú v Dobrom Pastierovi. Vladko Maslák sa už roky modlí, vždy večer o desiatej, za podnikateľov a požehnáva ich na všetky svetové strany. Z tohto spoločenstva vzišiel aj súčasný slovenský premiér a všetci veríme, že nezabudne na slovenských podnikateľov, ktorí svoje kresťanstvo neprejavujú len tým, že chodia do kostola, ale snažia sa hlavne kresťansky žiť a podnikať. Zažil som obrovskú pomoc tejto komunity, keď niektorý jej člen prežival ťažké chvíle vo svojej rodine alebo firme. Je dobré mať pri sebe takúto sieť a nad ňou ochranu nášho Stvoriteľa.

Na workshope sme diskutovali o tom, ako realizovať stratégiu v neistých časoch. Hovorili sme, že práve takéto spoločenstvo správnych ľudí, ktorí vždy prídu na pomoc a vedia premeniť problém na príležitosť je dôležité. Vieme spoločne zdieľať skúsenosti, znalosti a zdroje, učiť sa a posiľňovat sa navzájom, pomáhať si a učiť sa rozlišovať Boží hlas vo svojich strategických rozhodnutiach. Teším sa, že sa mi na našej konferencii prihovorili traja účastníci, že chcú od jesene študovať na našej Podnikateľskej univerzite. Ďalší sa objednali na stretnutie, kde budeme rozoberať ich podnikateľské plány. Potešil som sa, že s touto komunitou má silné spojenie aj naša inovačná sieť Inovato. Sila kresťanských podnikateľov rastie a pretvára našu krajinu k lepšiemu. Za vyše desať rokov som v tomto spoločenstve zažil veľa zázrakov.

Podnikatelia sa učia podnikať a žiť podľa kresťanských princípov. Škoda, že sa správcovia cirkevných majetkom neučia podnikať. Nemuseli by platiť miliónové pokuty za nevýhodné zmluvy, vlastniť budovy a majetky, ktoré chátrajú. Máme na Morave záhradu a susedný pozemok patrí Olomouckému arcibiskupstvu. Dole si môžete pozrieť ako vyzerá. Burina sa šíri ku všetkým susedom. Moja 82 ročná svokra je z toho nešťastná a pravidelne im telefonuje. A oni je pravidelne sľubujú, že si to pokosia. A sľuby neplnia. Sedia vo svojich palácoch a nevedia spravovať majetok, ktorý im bol zverený. Pýtajú peniaze od štátu, veriacich, sponzorov a podnikateľov, namiesto toho, aby sa sami naučili podnikať. Kňaz Vladko Maslák by vedel túto záhradu premeniť na úžitok pre chudobných a núdznych.

Moju prezentáciu si môžete stiahnuť tu:

12