Myslím si, že Biblia by mala byť základnou literatúrou pre podnikateľov. Sú v nej zhrnuté základné princípy podnikania a príbehy podnikateľov. Potvrdzuje to aj článok nášho spoloćného priateľa Mária Tomášika, ktorý si môžete prečítať tu.

6