Vladko Levársky pripravil nový časopis a píše mi: Dovoľ mi poslať finálnu verziu D!INDUSTRY – 11/2020 . Je určená a adresovaná pre tvorcov inteligentného priemyslu, partnerov Industry 4.0, pre všetkých ktorí digitalizujú priemysel.

Tvojim sučasným a budúcim klientom a každému kto ocení tento hlboký vnútorný pohľad na digitalizáciu priemyslu a všetky jej pravidlá, zásady a princípy ako aj dobré príklady z praxe.

Verím, že toto čislo D!INDUSTRY prinesie všetkým hodnotu. 

“Veľa firiem si neuvedomuje, že to nie je niečo, čo prejde len tak okolo nás a nezasiahne nás.  Keď sa na to firma nepripraví, je len otázkou času, kedy jedného dňa nedostane objednávku, prípadne dostane takú, ktorú nebude vedieť vyrobiť.“

https://www.kosturiak.com/wp-content/uploads/2020/11/Casopis-D-INDUSTRY-1-8.pdf

0