Čudný svet, povedia si možno raz naše vnúčatá a ich deti. Budú sa čudovať nad tým, ako kamióny vozili po svete výrobky, tankery ropu, vo veľkých rúrach sa prepravoval plyn a cez stožiare a drôty elektrina. Nepochopia, prečo sa vyrábala elektrina z uhlia a prečo ich predkovia vyrábali tak, že sa na jednej strane míňali vzácne suroviny a na druhej hromadili odpad. V tom dávnom svete ľudia pracovali celé dni, aby si zarobili veľa peňazí, ktoré nemali čas rozumne minúť. Tí, čo nezarábali si požičiavali peniaze na zbytočnosti a nechávali sa tak zotročiť firmám, ktoré uschovávali z cudzie peniaze a nechávali si za to platiť. Tieto príživnícke organizácie boli chránené štátom a volali sa banky. Organizované zločinecké skupiny štát dotoval a volali sa politické strany. Raz za štyri roky išli ľudia hodiť do krabice papieriky, aby si vybrali najmenej charakterných a najviac neschopných ľudí a nechali sa nimi klamať a okrádať. Bol to veru čudný svet. Ľudia rúbali lesy, betónovali lúky a stavali veľké sklenené budovy, v ktorých skladovali a predávali autá. V tom čase existovali aj podivné firmy – pošta, televízia, rádio, poisťovňa, zmenáreň, poštová a novinová služba, tlačiarne reklamných letákov, stravných lístkov a ďalších nezmyslov. Okolo ciest boli tabule, na ktoré sa lepili rôzne plagáty a pri cestách postávali policajti a ručne merali rýchlosť automobilov. V dedinách a mestách boli stĺpy a na nich reproduktory, do ktorých sa púšťali pesničky a vyhlasovali rôzne oznamy. Automobily riadili ľudia a spôsobovali pravidelne nehody a zápchy na cestách. Vlaky jazdili priemernými rýchlosťami 120 km/hod, v obchodoch boli predavačky a ľudia čítali papierové noviny a časopisy, v ktorých boli staré správy z predchádzajúcich dní.

Utópia

V minulosti napísali rôzni autori svoje predstavy o budúcnosti fungovania spoločnosti – Platón, Augustín z Hippa, Thomas More, Tommas Campanella alebo Francis Bacon. Nedovolím si porovnávať sa s týmito pánmi, ale aj ja mám svoje sny o tom, ako by raz mohol fungovať svet:

Ľudia vymysleli inteligentné technológie, ktoré im mali uľahčiť rozhodovanie a prácu, ale politici a korporácie tieto technológie využívali na ich sledovanie a ovládanie. Občania sa však vzbúrili a vytvorili systém, v ktorom každý občan môže sledovať štát aj výrobcov a predajcov tovaru. Všetci vidia v reálnom čase ako prebiehajú rozhodovacie procesy v spoločnosti alebo nákup, logistika a výroba v podnikoch. Politické strany, nadnárodné korporácie a obchodné reťazce boli celosvetovo zakázané zákonom o organizovaných zločineckých skupinách, karteloch a monopoloch. Zanikli automobilový, zbrojársky, plynárenský aj ropný priemysel, banky aj veľké štáty, ktoré sa kedysi nazývali veľmocami. Existujú celosvetové zákony a dohody o ochrane prírody, ľudí a zákaze výroby škodlivých chemických látok alebo bojových zbraní  a potom regionálna samospráva, kde sa rozhoduje o každodenných problémoch ľudí. Neexistujú žiadne centrálne vlády, parlamenty alebo ministerstvá. Regióny spravujú osobnosti, ktoré si ľudia vybrali podľa výsledkov ich práce a života, popri svojej práci. Veľa pracovných činností prebrali roboty a umelá inteligencia a tak ľudia pracujú iba tri dni v týždni. Ľudia, ktorí nepracujú dostávajú základný príjem od štátu a venujú sa rôznym verejno prospešným činnostiam. Zmenili sa aj školy. Každé dieťa ma individuálny plán rozvoja, do školy sa chodí iba tri dni v týždni a zvyšok sa učia vo svojich rodinách a komunitách. Dôraz sa kladie na rozvoj jedinečného talentu každého žiaka. Vyučovanie v škole si organizujú študenti sami – učitelia a rodičia sú im nápomocní pri riešení niektorých problémov. Automobily a lietadlá boli nahradené rýchlou, integrovanou, inteligentnou a ekologickou dopravou. Najväčšími podnikateľskými odvetviami sú ochrana životného prostredia, vodné hospodárstvo a automatizované poľnohospodárstvo. Nie je povolené vyrábať výrobky, ktoré znečisťujú prírodu alebo spôsobujú odpad. Elektrická energia sa vyrába hlavne zo slnka a vetra, lokálne sa používajú autonómne mobilné zariadenia na solárny pohon. Celý svet sa rozdelil na samostatné regióny, ktoré sú medzi sebou prepojené digitálne a spolupracujú hlavne vo vzdelávaní, zdravotníctve a ochrane životného prostredia. Odstránili sa zbytočné úrady a kontroly, pretože všetko je spravované na decentrálnych transparentných sieťach, v ktorých nie je možné podvádzať alebo meniť záznamy. Zanikli mnohé civilizačné choroby, pretože ľudia žijú v zdravom prostredí a bez stresu. Každý človek má šancu robiť to, na čo má nadanie, baví ho to a nachádza v tom zmysel. Ľudia majú k dispozícii svoje digitálne dvojčatá s on line preventívnou kontrolou svojho zdravotného stavu a osobných asistentov s využitím umelej inteligencie. Umelá inteligencia, roboty a automaty podliehajú prísnym pravidlám decentralizovaného využitia a bezpečnosti s ohľadom na ľudí a prírodu. Do nemocnice sa chodí iba výnimočne na krátke a urgentné zákroky. Zanikli sklady a prepravné spoločnosti – väčšina vecí pre každodennú spotrebu sa vyrobí a spotrebuje lokálne.

Moderné školstvo umožnilo ľuďom rozvíjať a zdieľať svoje prirodzené talenty a tak nastal rozmach lokálneho športu a kultúry. Ľudia prestali sledovať profesionálny šport a „showbiznis“ prepojený s dopingom a komerciou aj veľké „umelecké produkty“ vytvárané médiami. Umelci a športovci si vytvorili vlastné lokálne aj globálne siete pre spoluprácu a súťaženie. Zanikli mnohé skorumpované športové zväzy, olympijské hry aj svetové športové federácie – šport sa stal životným štýlom a zábavou pre všetkých. Na celom svete zanikol tabakový priemysel aj rôzne hazardné hry a automaty. Ľudia žijú v otvorených komunitách, kde sa naučili spoločne zdieľať svoje talenty, znalosti a zdroje a zároveň sa takto integrujú do spoločnosti starší a slabší občania. Najlepšie platené pracovné miesta majú učitelia, sociálni pracovníci a opatrovatelia starých, chorých a detí. Práce ako kontrolór, politológ, bankár, právnik, politológ alebo novinár postupne zanikli. Systém sa kontroluje sám, je chybuvzdorný a transparentný. Ľudia si dokážu správy, komentáre a názory vytvárať sami.

Myslíte si, že som sa zbláznil? Kto vie? Možno, že naša budúcnosť záleží tak trochu aj na každom z nás. Zhrňme si niektoré trendy, ktoré menia svet okolo nás – digitalizácia a nástup prelomových technológií, odstraňovanie zbytočných medzičlánkov, re-lokalizácia, kustomizácia, zmeny v hodnotách a správaní ľudí a firiem smerom k slušnej spoločnosti, cirkulárna ekonomika, zdieľanie a sieťovanie. Naučme sa pozorovať, pochopiť a podnikať akcie, ktoré nám pomôžu využiť príležitosti tejto transformácie. Svet bude lepší ako si vieme predstaviť.

Včera sme s tímom pána Jána Luntera a Vladimírom Šuchom sedeli v Banskej Bystrici a diskutovali sme o inováciách v regióne. Vladko Šucha napísal dobrý článok o tom, čo nás čaká v nasledujúcom období. Už by bolo dobré začať hore robiť aj niečo iné ako riešiť vzdialenosti medzi stolmi a prepočítavať ľudí na metre štvorcové. Zajtra máme ďalšiu diskusiu Regstart s farmármi a v piatok sa stretneme vo Vrábľoch a budeme riešiť kľúčové aktivity Regstart, ktoré sa nabaľujú ako snehová guľa.

1