Kedysi sme si priali štedré a veselé Vianoce. Zdá sa mi, že štedrosti a veselosti bolo tento rok dosť. Prajem Vám teda skromné a tiché sviatočné dni. Ja ich nachádzam v Dobrom Pastierovi v Kláštore pod Znievom. Vladko Maslák a ľudia okolo neho mi dali tento rok viac, ako by som mohol dostať vo všetkých VIP kluboch sveta – ľudskosť, vďačnosť a pokoru. Tento rok ste ma obdarili všetci, s ktorými som sa stretol na mojich seminároch, workshopoch a projektoch. Je pre mňa veľký dar, že mi venujete svoj čas a môžem byť aspoň trochu užitočný. Aj vy ste užitoční pre mňa – učím sa od vás nové veci a dopĺňam si mozaiku fungovania sveta.

Ďakujem všetkým, ktorí ste chodili do Podnikateľskej univerzityAkadémie Dobrého pastiera. Som vďačný aj za spoluprácu so sieťami Inovato, Red Button a Spoločenstvom kresťanských podnikateľov Ľubka Klieštika. Nachádzam medzi vami inšpirácie, zaujímavé projekty aj priateľstvo. Veľmi mi pomáhajú aj moji najbližší – moja žena, ktorá stojí pri mne v dobrom aj zlom a deti, ktorých spätné väzby mi pomáhajú viac, ako profesionálny koučing. Sú nemilosrdné a priame, hlavne od najmladšej Zuzky. Vďaka za ne. Teším sa na skromné a tiché Vianoce. Menej darčekov a jedla a viac úprimných stretnutí, menej zbytočného zhonu a kriku a viac ticha a pokoja. Najväčšie dary som už dostal – od Pána, ktorý ma s vami prepojil, otvára mi uši, oči a srdce, aby som mu lepšie rozumel. Možno mu niekedy pripadám ako hluchonemý človek bez citu, ale on je trpezlivý a má času dosť. Ďakujem Ti Bože, že ma formuješ, aj keď nie som poslušným a nevinným baránkom. Pane Ježišu, ty si svetlo, ktoré svieti v tmách.

Niekedy to vyzerá tak, že darčeky už nenosí Ježiško, ale Alibaba. Lenže tie najcennejšie dary nie sú zabalené v krabiciach a farebných papieroch. Sú neviditeľné a nepríde za ne žiadna faktúra. Volajú sa láska, prijatie, odpustenie a milosrdenstvo. Prajem vám všetkým, aby ste viac dávali seba, ako balíčky. Aby ste menej hovorili a viac počúvali. Aby ste si našli čas aj na seba a našli to, čo je dnes také vzácne – ticho, cez ktoré sa dá nazrieť do večnosti. V strede Európy máme mier, bezpečie, vodu, jedlo a veľa vecí, ktoré si môžeme kúpiť. Aj napriek tomu, je problémom nášho sveta osamelosť, ktorou trpí každý piaty človek v Európe. Mnohí ľudia zomierajú na osamelosť a nepotrebnosť, nie od hladu a biedy.

Prajem vám všetkým, aby ste aj vy vo Vašich rodinách, spoločenstvách a firmách hľadali na ľuďoch to dobré, aby si každý vedel nájsť miesto, kde bude užitočný a šťastný. Zatvorte peňaženky a otvorte svoje srdcia, presmerujte svoje putovanie po obchodoch do prírody a chrámov, vypnite vianočné reklamy a v tichu začujete plač malého dieťatka, ktoré sa narodilo Márii a Jozefovi. Prestaňme plánovať, kalkulovať, strachovať sa o budúcnosť a vyčítať so minulosť. Vychutnajme si ticho a prítomný okamih, v ktorom nás pohladí Mária, dieťatko menom Ježiš sa na nás usmeje a my môžeme poprosiť Jozefa za duše tých, ktorí práve opúšťajú tento svet.

foto: Mirko Saniga

0