Je dobré byť niekedy sám so sebou. Samota nie je zlá. Horšia je osamelosť. Niektorí starí ľudia bývajú osamelí. Poznám však aj ľudí, o ktorých osamelosti nikto netuší. Sú to úspešní podnikatelia. Očakáva sa od nich, že majú energiu a schopnosť riešiť všetky problémy. A oni niekedy nevládzu a sú bezradní. Nemajú nikoho, kto by im pomohol. Sú osamelí so svojim problémom. Jeden podnikateľ mal spoločníkov. Všetko bolo fajn, kým sa rozdeľovali odmeny. Prišla kríza a spoločníci odišli. A on sedel s manželkou a premýšľali ako zaplatia svoje dlhy. Ďalší podnikateľ zháňa projekty a buduje kreatívnu firmu. Chcel si stabilizovať spolupracovníka a venoval podiel vo firme. A spoločník si robí bokom svoje vlastné projekty. A osamelý šéf preberá svoj problém doma s manželkou. Ďalší si vychovával mladých spoločníkov. Postavili sa proti nemu a on ponížený odchádza z rozpadajúcej sa firmy, ktorú kedysi zakladal. Osamelý a sklamaný preberá svoju budúcnosť doma s manželkou. Chlapík založil stavebnú firmu. Jeho pracovníci mu kradli materiál a robili vlastné fušky bez faktúry. Skrachoval a zostal sám. A tí, ktorí mu rozkrádali firmu a nekalo konkurovali, sa škodoradostne smejú. Ďalší rozbehol nový biznis, rástol v predaji a klesal v ziskovosti. Požičiaval si draho. Skrachoval a takmer prišiel o strechu nad hlavou. Stála pri ňom žena s dvoma malými deťmi, aj keď niekedy nemali ani na jedlo. A mohol by som menovať ďalších podnikateľov, pri ktorých nakoniec stáli ženy, ktoré sľúbili, že vydržia v dobrom aj v zlom.

Podnikatelia majú dva druhy partnerov. Jedni sú pri nich v dobrom, tí druhí v zlom. Tých prvých je oveľa viac. Medzi tými druhými sú niekedy len manželky. Stretávam ich. Bojujú s problémami, nepochopením a sú v tom sami. Ženy im doma prejavia súcit, ale pomôcť im často nevedia.

Existuje jedno riešenie – klub osamelých podnikateľov. Vytvorenie skupiny, v ktorej vznikne dôvera a môže fungovať vo formáte master mind. Už sa jej členovia nebudú cítiť takí osamelí a v diskusii môžu nachádzať zaujímavé riešenia. Osamelosť nie je dobrá. Osamelosť s vážnym problémom je však nebezpečná. Zožiera a ničí človeka. Môže viesť k depresiám aj i iným problémom. K lekárovi sa chodí viac s bolesťou tela ako duše. Pomáhame tým, ktorí to potrebujú – hladným, slabým a chudobným. Lenže našu pomoc niekedy potrebujú aj sýti, silní a bohatí. Ich nemoc sa volá osamelosť so svojim problémom.

A ešte je tu jedna možnosť. Spomenúť si na žalm, ktorí sa každý deň modlia mnísi v benediktínskych kláštoroch. Začína sa takto: Bože, príď mi na pomoc, Pane, ponáhľaj sami pomáhať.“ Veru, v úplnej bezradnosti a osamelosti človek niekedy zavolá: „Počuješ ma Pane?“ Ja verím, že nás počuje a už nikdy nebudeme osamelí, ak sa otvoríme Pánovi.

Jednou z ciest ako sa vyhnúť osamelosti je chodiť medzi ľudí. Teším sa na február, keď sa znovu po roku stretneme na veľkej konferencii kresťanských podnikateľov v Nimnici. K nosnej téme pripravujeme aj knižku o zjednodušovaní vo vydavateľstve ver.sk.

Titulná fotografia: Miroslav Saniga

obalka-flexo

0