Takto pozýval Ježiš svojich učeníkov. Viete, že väčšina z nich boli podnikatelia? Aj naše spoločenstvo kresťanských podnikateľov rastie. Slovo kresťanský nepoužívame tak, že by sme účastníkom kontrolovali rodné listy – ide nám hlavne o to, aby naše správanie bolo v súlade s Božími princípmi. Snažíme sa nerobiť druhým, čo nechceme, aby oni robili nám, rozširovať lásku a nie zlo, posilňovať milosrdenstvo a odpustenie, nie nenávisť, prijímať a rešpektovať druhých ľudí, neodsudzovať, požehnávať a nepreklínať, nerozdeľovať ale spájať, netúžiť po moci, ale slúžiť. Za desať rokov medzi nás prišlo veľa ľudí, ktorí neboli veriaci a vykonali veľa dobra. Boli aj takí, ktorí si v tomto období našli svoju cestu k Bohu. Slovo podnikateľ tiež neznamená, že každý z nás vlastní firmu. Chodia medzi nás aj učiteľky so svojimi žiakmi, ošetrovateľky a sociálni pracovníci, mladí aj dôchodcovia, ktorí hľadajú svoju ďalšiu cestu.

Začali sme sa stretávať v roku 2009. Preberali sme témy kríza ako očistný proces, ako sa očistiť bez krízy, podnikanie s ľudskou tvárou, musíme si pomáhať, inovácie, spolupráca alebo antikrehká firma. Na týchto stretnutiach vystúpili napríklad Antonio Srholec (ten chodieval medzi nás pravidelne), Anselm Grün, OSB (bol medzi nami trikrát), Andrej Kiska, Laco Laho, Vladimír Krčméry, Laco Kučkovský, Vladimír Maslák, Jan Soběslavský, Stano Lajda, Milan Zelený, Monika Rousová, Dano Hevier, Zolo Demjan, Fero Múčka, Mirko Saniga, Juraj Jordán Dovala, Imrich Gazda, Petr Morávek, Štefan Hríb, Vladimír Tichý, Peter Žaloudek, Brano Sepeši, Marián Kolník, Bernard Mišovič, Petr Brichcín, Miroslav Hofman, Ján Rovňaník, Vladimír Smolka, Juraj Habovštiak, Jiří Jabůrek, Jiří Švestka, Juraj Benca, Ivan Baťka, Peter Krištofovič, Marek Kudzbel, Branislav Habán, Martin Kvapilík, Olga Girstlová, Josef Šmajs, Ferko Smelý, Martin Chyla, Janko Šlinsky, Ivana Tvrdovská, Brat Filip, Jiří Marek, Lukáš Sekanina, Mário Tomášik, Peter Gombita, Denisa Zlievská, Eduard Heger, Ľubo Klieštik, Mária Podhradská, Žanetka a Vladko Šušoliakovci, Ondrej Sočuvka, Tim Everding, Štefan a Majka Súkeníkovci, Janko Kavoň, Milena Kosturiaková, Braňo Rabara, Tony Forro a ďalší podnikatelia, kňazi, rehoľníci, lekári, ochrancovia prírody, umelci, novinári a vedci.

Vďaka obrovskej energii Ľubka Klieštika sa stretávame každý mesiac – východ, stred a západ. A chodia k nám už aj naši priatelia z Čiech a Moravy. Profesionálny a nadšený tím zo Spoločenstva pri Dóme sv. Martina nám poskytuje duchovnú službu, zázemie a perfektnú organizáciu. V prepojení na siete Podnikateľskej univerzityRed Button spoznávame prelomové technológie a rýchlo nastupujúce trendy nového sveta, ktorý prichádza. A učíme sa držať toho, čo je pevné a nemenné. Aby sme sa nestratili, neodcudzili, aby sme zostali ľuďmi a objavovali naše povolania a príspevky k spoločnému dobru. V apríli sa stretneme v Žiline na konferencii Podnikatelia spojte sa a verím, že sa nám s Katolíckou univerzitou podarí spustiť aj štúdium kresťanského podnikania pre podnikateľov. Zatiaľ sme premýšľali nad témami – princípy kresťanského podnikania, rozlišovanie a rozhodovanie, podnikanie s Ježišom Kristom, spiritualita v podnikaní, ako začať a budovať udržateľný podnikateľský model, hodnoty a podniková kultúra, teória obmedzení a prekonávanie prekážok, pád ako šanca, peniaze v rukách kresťana a finančné riadenie podniku a spoločenstva, inovácie, spolupráca a spolutvorenie, ekológia a fungovanie v kruhu.

Všetko, čo má v sebe život, je do určitej miery antikrehké – ľudské telo dokáže profitovať zo stresorov, aby zosilnelo, ale iba do určitého bodu. Neživý materiál vystavovaný stresu prejde materiálovou únavou, alebo sa zlomí. Ľuďmi vytvorené mechanické stroje starnú používaním (opotrebenie) potrebujú opravu a údržbu, komplexné živé systémy starnú nepoužívaním (nedostatok svalovej alebo mozgovej činnosti u človeka) a vedia sa opravovat a liečiť samé. Neúspechy a pády nás posilňujú (keď sme slabí stávame sa silnými). Úspechy a vrcholy nás ohrozujú – sláva, moc, peniaze, pýcha, pád…

Náš učiteľ P. Anselm Grün, OSB povedal: „Človek je odkázaný na Božiu milosť a pomoc, a predsa musí nasadiť všetky svoje sily a bojovať. Až potom, čo už využil všetky svoje možnosti a všetko, čo bolo v jeho silách, smie pokorne priznať porážku a uznať, že to, čo je v živote najdôležitejšie, si nemôže vydobyť, ale môže to iba prijať. A tak človek dospieva k pokore jedine bojom, avšak vybojovať si ju nemôže – pokora znamená priznať si, že vo svojom boji neuspel.“

Mnohí ľudia v politike, aj pod zástavou kresťanstva, sú ako slovenskí futbalisti – strkajú do seba a nadávajú si, simulujú, rozbíjajú hru aj tím, prehrávajú a prestupujú z klubu do klubu. Naše spoločenstvo rastie a raduje sa. Keď som videl vo štvrtok vyše 200 ľudí, ktorí nadšene spievali k Bohu, modlili sa s Vladkom Maslákom a Mirkom Klimantom, bol so šťastný. Je nás stále viac. Nenecháme si svoje slová a činy iba do kostolov a farských spoločenstiev. Sme všade a budeme meniť tento svet tak, ako to od nás chce náš Pán. Nič nám tu nepatrí, sme iba dočasní správcovia Božieho kráľovstva. Viera, láska a nádej je to, čo nás spája. Naša sila je tichá, ale silnejšia ako všetky svetské koalície a peniaze. Náš Pán nám povedal: „Poďte a nasledujte ma.“ A my hovoríme – poďte a pridajte sa k nám. Buďme soľou zeme a svetlom sveta.

put

anselm1

Otec Anselm Grün, OSB medzi nami

antonio

Otec Antonio medzi nami

konferencia

maria

Mária Podhradská, Spievankovo

VM

Vladimír Maslák, OZ Dobrý pastier

dav

Tim Everding a Michal Svetko

dav

Milena Košturiaková

sdr

0